Tværfaglige Familiedialoger

Tværfaglige Familiedialoger

Et digitalt samarbejdsredskab, som kan styrke og ensarte det tværfaglige samarbejde. I kan selv vælge indhold i de moduler, som I ønsker skal anvendes, så I sikrer det følger kommunens procedurer og handleguides. Tværfaglige Familiedialoger giver mulighed for at binde det almene og det særlige børneområde bedre sammen og skaber en rød tråd i familiens forløb. Ved at kombinere Pædagogisk Notat og Tværfaglige Familiedialoger, understøttes kommunens “trappetrinsmodel/samarbejdsmodel” digitalt i forhold til arbejdsgange, indsatser og dokumentationskrav.

Et digitalt samarbejdsredskab, som kan styrke og ensarte det tværfaglige samarbejde. I kan selv vælge indhold i de moduler, som I ønsker skal anvendes, så I sikrer det følger kommunens procedurer og handleguides. Tværfaglige Familiedialoger giver mulighed for at binde det almene og det særlige børneområde bedre sammen og skaber en rød tråd i familiens forløb. Ved at kombinere Pædagogisk Notat og Tværfaglige Familiedialoger, understøttes kommunens “trappetrinsmodel/samarbejdsmodel” digitalt i forhold til arbejdsgange, indsatser og dokumentationskrav.

Understøtter det brede tværfaglige samarbejde

Et fælles system til jeres netværksmøder

Få en smartere måde at dele data på både før, under og efter et netværksmøde.

Understøtter jeres metode

Vælg jeres egen metode for, hvordan I vil kommunikere tværfagligt sammen og med borgerne, fx SOS, ICS eller den løsningsfokuserende tilgang.

Giver jer et fælles sprog

Vælg inputfelter for deling af observationer, når I skal gøre status for fx bekymringer.

Indeholder Børnelineal

Få en kommunetilpasset børnelineal eller vælg andre varianter af skaleringsredskaber, der kan give jer progresssionsdata.

Sikrer borgerinddragelse

Gør det nemt at involvere familier, børn, unge og deres netværk.

Realiserer én borgerplan

Vælg om I vil anvende en fælles borgervenlig plan, hvor alle borgerens aktiviteter er samlet.

Overholder GDPR

Individualiseret samtykke og læserettigheder sikrer overholdelse af GDPR.

Automatisk dokumentation

Giver bl.a. nem aktindsigt via automatisk rapportgenerering, til arkivering i journalsystemer.

Overholder lovgivningen

Kan bruges inden for dagtilbuds-, folkeskolens og servicelovens rammer.

Statistik

Giver mulighed for at skabe den statistik der efterspørges til ledelsesinformation.

Understøtter det brede tværfaglige samarbejde

Et fælles system til jeres netværksmøder

Få en smartere måde at dele data på både før, under og efter et netværksmøde.

Understøtter jeres metode

Vælg jeres egen metode for, hvordan I vil kommunikere tværfagligt sammen og med borgerne, fx SOS, ICS eller den løsningsfokuserende tilgang.

Giver jer et fælles sprog

Vælg inputfelter for deling af observationer, når I skal gøre status for fx bekymringer.

Indeholder Børnelineal

Få en kommunetilpasset børnelineal eller vælg andre varianter af skaleringsredskaber, der kan give jer progresssionsdata.

Sikrer borgerinddragelse

Gør det nemt at involvere familier, børn, unge og deres netværk.

Realiserer én borgerplan

Vælg om I vil anvende en fælles borgervenlig plan, hvor alle borgerens aktiviteter er samlet.

Overholder GDPR

Individualiseret samtykke og læserettigheder sikrer overholdelse af GDPR.

Automatisk dokumentation

Giver bl.a. nem aktindsigt via automatisk rapportgenerering, til arkivering i journalsystemer.

Overholder lovgivningen

Kan bruges inden for dagtilbuds-, folkeskolens og servicelovens rammer.

Statistik

Giver mulighed for at skabe den statistik der efterspørges til ledelsesinformation.

Opstart og implementering af Familiedialog

Når Tværfaglige Familiedialoger skal implementeres i kommunen, skræddersyr vi sammen en plan, der tager højde for jeres situation og behov. Alldialogues konsulenter arbejder tæt sammen med jer undervejs og gør brug af erfaringerne fra andre kommuner.

Lære mere om:

Opstartsmuligheder

Der er flere måder I som kommune, kan komme i gang med Familiedialog. Alldialogues konsulenter vil hjælpe jer med at identificere den opstartsmodel, der matcher det omfang I ønsker og vil efterfølgende være i tæt kontakt med jer under hele opstartsprocessen.

Sandkasse

Opdag platformen

 • Opstartstræning
 • Ubegrænset support
 • Hjælpevideoer, brugervejledning og guidemateriale

Dedikeret

Afprøv platformen

Sandkasse +

 • Dedikeret projektleder
 • Uddannelse af medarbejdere
 • Opfølgning på og dokumentation af projekt

Udvidet

Samarbejde på jeres egen måde

Dedikeret +

 • Udvidet projektledelse
 • Teknisk integration
 • Udvidet superbrugeruddannelse
 • Tilpasninger
 • Styregrupper og arbejdsgrupper

Enterprise

Udrulning til hele organisationen

Udvidet +

 • Strategi og implementering
 • Organisering
 • Formidling og kommunikation
 • Løbende superbrugeruddannelse
 • Business case

I forbindelse med en implementering af Tværfaglige Familiedialoger, deltager Alldialogue i en række styregruppemøder.
Her støtter vi jer igennem faserne, som vi sammen detaljerer:

1. Projektstyring

Nedsættelse af projektorganisation, der skal sikre implementeringsfremdriften.

2. Forandringsledelse

Identificering af strategi for ejerskab, formidling og opfølgning.

3. Proceduretilpasning

Beslutninger vedr. procedurer for brugen af de tværfaglige Familiedialoger.

4. Integrationer og teknisk klargøring

Opsætning af platform med nødvendige integrationer.

5. Generel interessent formidling

Udbrede kendskabet fx via borgerflyer, guides, præsentationsmaterialer og nyheder.

6. Planlægning og gennemførelse af uddannelse

Superbrugere undervises af Alldialouge og klædes på til deres rolle.

7. Støtte under opstart

Superbrugere underviser kollegaer fx ”sidemandsoplæring” og støtter under opstarten.

8. Drift og support

Alldialogue sikrer driften og har løbende support af superbrugere, medarbejdere og borgere.

9. Opfølgning og evaluering

Sikring af den videre implementering efter driftsfasen via dataindsamling og statistik.

Drift og sikkerhed

Alldialogue drifter Familiedialog i et sikkert datacenter inden for EU, og al kommunikation mellem brugergrænseflade og serveren i datacenteret er krypteret. Alldialogue indgår altid en databehandleraftale med kommunen, som specificerer alle detaljer om sikkerhed, drift og serversetup.

Løsningen er dækket af en driftsaftale som inkluderer

Serverovervågning 24/7, installation af sikkerhedsrelaterede patches og updates til serversoftware, Backup og Restore af systemer og brugerdata i tilfælde af nedbrud, redundante systemer – herunder firewalls, uplink, router og carrier og samtlige komponenter der udgør selve serversystemet (cloud). Fuldt klimatiseret sikkerhedsserverrum. Kvalificeret teknisk personale til stede 24/7, Batteri- og Diesel nødstrømsforsyninger.

Software

Løsningen er webbaseret og kan anvendes på alle browsere, herunder IE10+. Løsningen kan også tilgås via android og IOS. Løsningen driftes på et fuldt redundant Linux baseret serversystem, som bl.a. inkluderer en Apache Webserver og en MySQL Databaseserver. Der er altså tale om et såkaldt LAMP system (Linux, Apache, MySQL, PHP).

Monitorering og systemovervågning

Netværk, redundante opkoblinger og strømforsyninger monitoreres (5 min. interval). Server Availability Monitoring: Serversystemet monitoreres gennem egne systemer (intern/ekstern) (HTTPS, SSH m.m. – 5 min. interval).

Security Scan

Der udføres dagligt ekstern sikkerhedsscanning af løsningen af tredjeparts udbyder (Comodo Group Inc.) for omgående at fremvise/klarlægge eventuelle svagheder ved systemet. Der udføres dagligt Malwarescan af data på serversystemet. Ovenstående udføres af Comodo Group Inc. – en af verdens førende virksomheder indenfor sikkerhedsløsninger i cyberspace. Løsningen kan opgraderes med sikkerhedscertifikatet “Hacker Proof” af Comodo Group Inc.

Logning af data

Der foretages fuld logning når brugerne logger på, tilgår, indsender, ændrer i data, for så vidt det er muligt at ændre i data. Logningen vil indeholde en angivelse af, hvornår, hvorfra (IP-client) handlingen foretages, hvilken handling der er tale om, og hvilke data for hvilke borgere, sagsbehandlere, osv. der er i spil.

Backup af serversoftware og data

Timelig backup af databasen indeholdende Løsningens brugerdata. Den timelige backup lagres lokalt på serveren og lægges yderligere dagligt på en dedikeret backupserver. Daglig backup af hele serversystemet inkl. serversoftware, løsningen og brugerdataen. Denne backup lagres på en dedikeret backupserver. Den daglige og timelige backup udføres uafhængigt af hinanden via to forskellige backup metoder. Der er altså tale om 2 separate backup af løsningens brugerdata uafhængig af hinanden.

Datakryptering

Adgang til applikationen foregår via SSL krypteret forbindelse. Alt brugerdata lagres krypteret i databasen. Løsningen benytter et SSL (Extended Validation) certifikat (grøn sikkerhedsbjælke). Alle Certifikater Alldialogue har, er udstedet af COMODO og følger de nyeste standarder. Issuer: COMODO RSA Domain Validation Secure Server CA. Key: RSA 2048 bits (e 65537). Signature algorithm: SHA256withRSA. Protocols: TLS 1.2, TLS 1.1, TLS 1.0.

Kapacitet

Der er som udgangspunkt ingen (teknisk) øvre grænse for antallet af brugere og tilhørende samarbejder, der kan oprettes i løsningen.

IT-revision

ISO 27001 certificering for driften og ISAE 3000 erklæring til GDPR-formål.

Opstart og implementering af Familiedialog

Når Tværfaglige Familiedialoger skal implementeres i kommunen, skræddersyr vi sammen en plan, der tager højde for jeres situation og behov. Alldialogues konsulenter arbejder tæt sammen med jer undervejs og gør brug af erfaringerne fra andre kommuner.

Lære mere om:

Opstartsmuligheder

Der er flere måder I som kommune, kan komme i gang med Familiedialog. Alldialogues konsulenter vil hjælpe jer med at identificere den opstartsmodel, der matcher det omfang I ønsker og vil efterfølgende være i tæt kontakt med jer under hele opstartsprocessen.

Sandkasse

Opdag platformen

 • Opstartstræning
 • Ubegrænset support
 • Hjælpevideoer, brugervejledning og guidemateriale

Dedikeret

Afprøv platformen

Sandkasse +

 • Dedikeret projektleder
 • Uddannelse af medarbejdere
 • Opfølgning på og dokumentation af projekt

Udvidet

Samarbejde på jeres egen måde

Dedikeret +

 • Udvidet projektledelse
 • Teknisk integration
 • Udvidet superbrugeruddannelse
 • Tilpasninger
 • Styregrupper og arbejdsgrupper

Enterprise

Udrulning til hele organisationen

Udvidet +

 • Strategi og implementering
 • Organisering
 • Formidling og kommunikation
 • Løbende superbrugeruddannelse
 • Business case

I forbindelse med en implementering af Tværfaglige Familiedialoger, deltager Alldialogue i en række styregruppemøder.
Her støtter vi jer igennem faserne, som vi sammen detaljerer:

1. Projektstyring

Nedsættelse af projektorganisation, der skal sikre implementeringsfremdriften.

2. Forandringsledelse

Identificering af strategi for ejerskab, formidling og opfølgning.

3. Proceduretilpasning

Beslutninger vedr. procedurer for brugen af de tværfaglige Familiedialoger.

4. Integrationer og teknisk klargøring

Opsætning af platform med nødvendige integrationer.

5. Generel interessent formidling

Udbrede kendskabet fx via borgerflyer, guides, præsentationsmaterialer og nyheder.

6. Planlægning og gennemførelse af uddannelse

Superbrugere undervises af Alldialouge og klædes på til deres rolle.

7. Støtte under opstart

Superbrugere underviser kollegaer fx ”sidemandsoplæring” og støtter under opstarten.

8. Drift og support

Alldialogue sikrer driften og har løbende support af superbrugere, medarbejdere og borgere.

9. Opfølgning og evaluering

Sikring af den videre implementering efter driftsfasen via dataindsamling og statistik.

Drift og sikkerhed

Alldialogue drifter Familiedialog i et sikkert datacenter inden for EU, og al kommunikation mellem brugergrænseflade og serveren i datacenteret er krypteret. Alldialogue indgår altid en databehandleraftale med kommunen, som specificerer alle detaljer om sikkerhed, drift og serversetup.

Løsningen er dækket af en driftsaftale som inkluderer

Serverovervågning 24/7, installation af sikkerhedsrelaterede patches og updates til serversoftware, Backup og Restore af systemer og brugerdata i tilfælde af nedbrud, redundante systemer – herunder firewalls, uplink, router og carrier og samtlige komponenter der udgør selve serversystemet (cloud). Fuldt klimatiseret sikkerhedsserverrum. Kvalificeret teknisk personale til stede 24/7, Batteri- og Diesel nødstrømsforsyninger.

Software

Løsningen er webbaseret og kan anvendes på alle browsere, herunder IE10+. Løsningen kan også tilgås via android og IOS. Løsningen driftes på et fuldt redundant Linux baseret serversystem, som bl.a. inkluderer en Apache Webserver og en MySQL Databaseserver. Der er altså tale om et såkaldt LAMP system (Linux, Apache, MySQL, PHP).

Monitorering og systemovervågning

Netværk, redundante opkoblinger og strømforsyninger monitoreres (5 min. interval). Server Availability Monitoring: Serversystemet monitoreres gennem egne systemer (intern/ekstern) (HTTPS, SSH m.m. – 5 min. interval).

Security Scan

Der udføres dagligt ekstern sikkerhedsscanning af løsningen af tredjeparts udbyder (Comodo Group Inc.) for omgående at fremvise/klarlægge eventuelle svagheder ved systemet. Der udføres dagligt Malwarescan af data på serversystemet. Ovenstående udføres af Comodo Group Inc. – en af verdens førende virksomheder indenfor sikkerhedsløsninger i cyberspace. Løsningen kan opgraderes med sikkerhedscertifikatet “Hacker Proof” af Comodo Group Inc.

Logning af data

Der foretages fuld logning når brugerne logger på, tilgår, indsender, ændrer i data, for så vidt det er muligt at ændre i data. Logningen vil indeholde en angivelse af, hvornår, hvorfra (IP-client) handlingen foretages, hvilken handling der er tale om, og hvilke data for hvilke borgere, sagsbehandlere, osv. der er i spil.

Backup af serversoftware og data

Timelig backup af databasen indeholdende Løsningens brugerdata. Den timelige backup lagres lokalt på serveren og lægges yderligere dagligt på en dedikeret backupserver. Daglig backup af hele serversystemet inkl. serversoftware, løsningen og brugerdataen. Denne backup lagres på en dedikeret backupserver. Den daglige og timelige backup udføres uafhængigt af hinanden via to forskellige backup metoder. Der er altså tale om 2 separate backup af løsningens brugerdata uafhængig af hinanden.

Datakryptering

Adgang til applikationen foregår via SSL krypteret forbindelse. Alt brugerdata lagres krypteret i databasen. Løsningen benytter et SSL (Extended Validation) certifikat (grøn sikkerhedsbjælke). Alle Certifikater Alldialogue har, er udstedet af COMODO og følger de nyeste standarder. Issuer: COMODO RSA Domain Validation Secure Server CA. Key: RSA 2048 bits (e 65537). Signature algorithm: SHA256withRSA. Protocols: TLS 1.2, TLS 1.1, TLS 1.0.

Kapacitet

Der er som udgangspunkt ingen (teknisk) øvre grænse for antallet af brugere og tilhørende samarbejder, der kan oprettes i løsningen.

IT-revision

ISO 27001 certificering for driften og ISAE 3000 erklæring til GDPR-formål.

Cases

Lolland Kommune kundecase

Cases

Lolland Kommune kundecase
Alldialogue ApS
Holsteinsgade 45
DK-2100, København Ø
Kontakt
+45 50 50 40 20
info@alldialogue.com
© Alldialogue ApS 2020
Adresse
Alldialogue ApS
Holsteinsgade 45
DK-2100, København Ø
Kontakt
+45 50 50 40 20
info@alldialogue.com
© Alldialogue ApS 2020