Pædagogiske Notater gjort smartere

Pædagogiske Notater gjort smartere

Pædagogisk Notat er et digitalt dokumentations- og samarbejdsredskab, som kan styrke og ensarte registreringerne og samarbejdet i skoler og dagtilbud.

Børn og unge der giver anledning til særlig opmærksomhed / særlige tiltag – fagligt, socialt eller følelsesmæssigt, kræver et pædagogisk notat. Det digitale pædagogiske notat skaber sikker opbevaring af observationerne og gør arbejdsgangene lettere, når der skal deles informationer imellem lærere, skoleleder og evt. øvrige samarbejdspartnere, den unge og forældre.

Ved at kombinere Pædagogisk Notat og Tværfaglige Familiedialoger, understøttes kommunens “trappetrinsmodel/samarbejdsmodel” og i de tilfælde, hvor der er behov for et tværfagligt samarbejde, sikres en rød tråd i familiens forløb.

Pædagogisk Notat er et digitalt dokumentations- og samarbejdsredskab, som kan styrke og ensarte registreringerne og samarbejdet i skoler og dagtilbud.

Børn og unge der giver anledning til særlig opmærksomhed / særlige tiltag – fagligt, socialt eller følelsesmæssigt, kræver et pædagogisk notat. Det digitale pædagogiske notat skaber sikker opbevaring af observationerne og gør arbejdsgangene lettere, når der skal deles informationer imellem lærere, skoleleder og evt. øvrige samarbejdspartnere, den unge og forældre.

Ved at kombinere Pædagogisk Notat og Tværfaglige Familiedialoger, understøttes kommunens “trappetrinsmodel/samarbejdsmodel” og i de tilfælde, hvor der er behov for et tværfagligt samarbejde, sikres en rød tråd i familiens forløb.

Dokumentation på tidlig indsats

Dokumentation af observationer og understøttelse af den tidlige indsats.

Fælles procedurer

Giver fælles procedurer imellem medarbejderne på skolerne/dagtilbud og i samarbejdet med PPR.

Skaber fælles metode

Implementerer en fælles metode for observationer og den tidlige indsats.

Nem involvering af kollegaer

Giver sikker opbevaring af observationer og deling af informationer med kollegaer.

Nem forældreinvolvering

Fleksibel og nemmere involvering af forældre.

Smart indhentning af leders godkendelse

Fleksibel og nemmere indhentning af leders godkendelse på diverse tiltag.

Lovgivning

Understøtter gældende lovgivning og skaber sikker GDPR.

Statistik

Giver mulighed for at skabe den statistik der efterspørges til ledelsesinformation.

Dokumentation på tidlig indsats

Dokumentation af observationer og understøttelse af den tidlige indsats.

Fælles procedurer

Giver fælles procedurer imellem medarbejderne på skolerne/dagtilbud og i samarbejdet med PPR.

Skaber fælles metode

Implementerer en fælles metode for observationer og den tidlige indsats.

Nem involvering af kollegaer

Giver sikker opbevaring af observationer og deling af informationer med kollegaer.

Nem forældreinvolvering

Fleksibel og nemmere involvering af forældre.

Smart indhentning af leders godkendelse

Fleksibel og nemmere indhentning af leders godkendelse på diverse tiltag.

Lovgivning

Understøtter gældende lovgivning og skaber sikker GDPR.

Statistik

Giver mulighed for at skabe den statistik der efterspørges til ledelsesinformation.

Opstart og implementering af Pædagogisk Notat

Når Pædagogisk Notat skal implementeres i kommunen, arbejder Alldialogues konsulenter tæt sammen med jer i hele planlægningsfasen.
Her skræddersyr vi en detaljeret plan, der kan sikre implementeringsfremdriften igennem hele forløbet.

Læs mere om:

Opstartsmuligheder

Der er flere måder I som kommune, kan komme i gang med Borgerdialog. Alldialogues konsulenter vil hjælpe jer med at identificere den opstartsmodel, der matcher det omfang I ønsker og vil efterfølgende være i tæt kontakt med jer under hele opstartsprocessen.

Sandkasse

Opdag platformen

 • Opstartstræning
 • Ubegrænset support
 • Hjælpevideoer, brugervejledning og guidemateriale

Dedikeret

Afprøv platformen

Sandkasse +

 • Dedikeret projektleder
 • Uddannelse af medarbejdere
 • Opfølgning på og dokumentation af projekt

Udvidet

Samarbejde på jeres egen måde

Dedikeret +

 • Udvidet projektledelse
 • Teknisk integration
 • Udvidet superbrugeruddannelse
 • Tilpasninger
 • Styregrupper og arbejdsgrupper

Enterprise

Udrulning til hele organisationen

Udvidet +

 • Strategi og implementering
 • Organisering
 • Formidling og kommunikation
 • Løbende superbrugeruddannelse
 • Business case

I forbindelse med en implementering af Pædagogiske Notater, deltager Alldialogue i en række styregruppemøder og støtter jer igennem følgende faser:

1. Projektstyring

Nedsættelse af projektorganisation, der skal sikre implementeringsfremdriften

2. Integrationer og teknisk klargøring

Opsætning af platform med nødvendige integrationer

3. Generel interessent formidling

Udbrede kendskabet fx via guides, præsentationsmaterialer og nyheder

4. Planlægning og gennemførelse af uddannelse

Superbrugere undervises af Alldialouge og klædes på til deres rolle

5. Støtte under opstart

Superbrugere underviser kollegaer fx ”sidemandsoplæring” og støtter under opstarten

6. Drift og support

Alldialogue sikrer driften og har løbende support af superbrugere, medarbejdere og borgere

7. Opfølgning og evaluering

Sikring af den videre implementering efter driftsfasen via dataindsamling og statistik

Drift og sikkerhed

Alldialogue drifter Pædagogisk Notat i et sikkert datacenter inden for EU, og al kommunikation mellem brugergrænseflade og serveren i datacenteret er krypteret. Alldialogue indgår altid en databehandleraftale med kommunen, som specificerer alle detaljer om sikkerhed, drift og serversetup.

Løsningen er dækket af en driftsaftale som inkluderer

Serverovervågning 24/7, installation af sikkerhedsrelaterede patches og updates til serversoftware, Backup og Restore af systemer og brugerdata i tilfælde af nedbrud, redundante systemer – herunder firewalls, uplink, router og carrier og samtlige komponenter der udgør selve serversystemet (cloud). Fuldt klimatiseret sikkerhedsserverrum. Kvalificeret teknisk personale til stede 24/7, Batteri- og Diesel nødstrømsforsyninger.

Software

Løsningen er webbaseret og kan anvendes på alle browsere, herunder IE10+. Løsningen kan også tilgås via android og IOS. Løsningen driftes på et fuldt redundant Linux baseret serversystem, som bl.a. inkluderer en Apache Webserver og en MySQL Databaseserver. Der er altså tale om et såkaldt LAMP system (Linux, Apache, MySQL, PHP).

Monitorering og systemovervågning

Netværk, redundante opkoblinger og strømforsyninger monitoreres (5 min. interval). Server Availability Monitoring: Serversystemet monitoreres gennem egne systemer (intern/ekstern) (HTTPS, SSH m.m. – 5 min. interval).

Security Scan

Der udføres dagligt ekstern sikkerhedsscanning af løsningen af tredjeparts udbyder (Comodo Group Inc.) for omgående at fremvise/klarlægge eventuelle svagheder ved systemet. Der udføres dagligt Malwarescan af data på serversystemet. Ovenstående udføres af Comodo Group Inc. – en af verdens førende virksomheder indenfor sikkerhedsløsninger i cyberspace. Løsningen kan opgraderes med sikkerhedscertifikatet “Hacker Proof” af Comodo Group Inc.

Logning af data

Der foretages fuld logning når brugerne logger på, tilgår, indsender, ændrer i data, for så vidt det er muligt at ændre i data. Logningen vil indeholde en angivelse af, hvornår, hvorfra (IP-client) handlingen foretages, hvilken handling der er tale om, og hvilke data for hvilke borgere, sagsbehandlere, osv. der er i spil.

Backup af serversoftware og data

Timelig backup af databasen indeholdende Løsningens brugerdata. Den timelige backup lagres lokalt på serveren og lægges yderligere dagligt på en dedikeret backupserver. Daglig backup af hele serversystemet inkl. serversoftware, løsningen og brugerdataen. Denne backup lagres på en dedikeret backupserver. Den daglige og timelige backup udføres uafhængigt af hinanden via to forskellige backup metoder. Der er altså tale om 2 separate backup af løsningens brugerdata uafhængig af hinanden.

Datakryptering

Adgang til applikationen foregår via SSL krypteret forbindelse. Alt brugerdata lagres krypteret i databasen. Løsningen benytter et SSL (Extended Validation) certifikat (grøn sikkerhedsbjælke). Alle Certifikater Alldialogue har, er udstedet af COMODO og følger de nyeste standarder. Issuer: COMODO RSA Domain Validation Secure Server CA. Key: RSA 2048 bits (e 65537). Signature algorithm: SHA256withRSA. Protocols: TLS 1.2, TLS 1.1, TLS 1.0.

Kapacitet

Der er som udgangspunkt ingen (teknisk) øvre grænse for antallet af brugere og tilhørende samarbejder, der kan oprettes i løsningen.

IT-revision

ISO 27001 certificering for driften og ISAE 3000 erklæring til GDPR-formål.

Opstart og implementering af Pædagogisk Notat

Når Pædagogisk Notat skal implementeres i kommunen, arbejder Alldialogues konsulenter tæt sammen med jer i hele planlægningsfasen.
Her skræddersyr vi en detaljeret plan, der kan sikre implementeringsfremdriften igennem hele forløbet.

Læs mere om:

Opstartsmuligheder

Der er flere måder I som kommune, kan komme i gang med Borgerdialog. Alldialogues konsulenter vil hjælpe jer med at identificere den opstartsmodel, der matcher det omfang I ønsker og vil efterfølgende være i tæt kontakt med jer under hele opstartsprocessen.

Sandkasse

Opdag platformen

 • Opstartstræning
 • Ubegrænset support
 • Hjælpevideoer, brugervejledning og guidemateriale

Dedikeret

Afprøv platformen

Sandkasse +

 • Dedikeret projektleder
 • Uddannelse af medarbejdere
 • Opfølgning på og dokumentation af projekt

Udvidet

Samarbejde på jeres egen måde

Dedikeret +

 • Udvidet projektledelse
 • Teknisk integration
 • Udvidet superbrugeruddannelse
 • Tilpasninger
 • Styregrupper og arbejdsgrupper

Enterprise

Udrulning til hele organisationen

Udvidet +

 • Strategi og implementering
 • Organisering
 • Formidling og kommunikation
 • Løbende superbrugeruddannelse
 • Business case

I forbindelse med en implementering af Pædagogiske Notater, deltager Alldialogue i en række styregruppemøder og støtter jer igennem følgende faser:

1. Projektstyring

Nedsættelse af projektorganisation, der skal sikre implementeringsfremdriften

2. Integrationer og teknisk klargøring

Opsætning af platform med nødvendige integrationer

3. Generel interessent formidling

Udbrede kendskabet fx via guides, præsentationsmaterialer og nyheder

4. Planlægning og gennemførelse af uddannelse

Superbrugere undervises af Alldialouge og klædes på til deres rolle

5. Støtte under opstart

Superbrugere underviser kollegaer fx ”sidemandsoplæring” og støtter under opstarten

6. Drift og support

Alldialogue sikrer driften og har løbende support af superbrugere, medarbejdere og borgere

7. Opfølgning og evaluering

Sikring af den videre implementering efter driftsfasen via dataindsamling og statistik

Drift og sikkerhed

Alldialogue drifter Pædagogisk Notat i et sikkert datacenter inden for EU, og al kommunikation mellem brugergrænseflade og serveren i datacenteret er krypteret. Alldialogue indgår altid en databehandleraftale med kommunen, som specificerer alle detaljer om sikkerhed, drift og serversetup.

Løsningen er dækket af en driftsaftale som inkluderer

Serverovervågning 24/7, installation af sikkerhedsrelaterede patches og updates til serversoftware, Backup og Restore af systemer og brugerdata i tilfælde af nedbrud, redundante systemer – herunder firewalls, uplink, router og carrier og samtlige komponenter der udgør selve serversystemet (cloud). Fuldt klimatiseret sikkerhedsserverrum. Kvalificeret teknisk personale til stede 24/7, Batteri- og Diesel nødstrømsforsyninger.

Software

Løsningen er webbaseret og kan anvendes på alle browsere, herunder IE10+. Løsningen kan også tilgås via android og IOS. Løsningen driftes på et fuldt redundant Linux baseret serversystem, som bl.a. inkluderer en Apache Webserver og en MySQL Databaseserver. Der er altså tale om et såkaldt LAMP system (Linux, Apache, MySQL, PHP).

Monitorering og systemovervågning

Netværk, redundante opkoblinger og strømforsyninger monitoreres (5 min. interval). Server Availability Monitoring: Serversystemet monitoreres gennem egne systemer (intern/ekstern) (HTTPS, SSH m.m. – 5 min. interval).

Security Scan

Der udføres dagligt ekstern sikkerhedsscanning af løsningen af tredjeparts udbyder (Comodo Group Inc.) for omgående at fremvise/klarlægge eventuelle svagheder ved systemet. Der udføres dagligt Malwarescan af data på serversystemet. Ovenstående udføres af Comodo Group Inc. – en af verdens førende virksomheder indenfor sikkerhedsløsninger i cyberspace. Løsningen kan opgraderes med sikkerhedscertifikatet “Hacker Proof” af Comodo Group Inc.

Logning af data

Der foretages fuld logning når brugerne logger på, tilgår, indsender, ændrer i data, for så vidt det er muligt at ændre i data. Logningen vil indeholde en angivelse af, hvornår, hvorfra (IP-client) handlingen foretages, hvilken handling der er tale om, og hvilke data for hvilke borgere, sagsbehandlere, osv. der er i spil.

Backup af serversoftware og data

Timelig backup af databasen indeholdende Løsningens brugerdata. Den timelige backup lagres lokalt på serveren og lægges yderligere dagligt på en dedikeret backupserver. Daglig backup af hele serversystemet inkl. serversoftware, løsningen og brugerdataen. Denne backup lagres på en dedikeret backupserver. Den daglige og timelige backup udføres uafhængigt af hinanden via to forskellige backup metoder. Der er altså tale om 2 separate backup af løsningens brugerdata uafhængig af hinanden.

Datakryptering

Adgang til applikationen foregår via SSL krypteret forbindelse. Alt brugerdata lagres krypteret i databasen. Løsningen benytter et SSL (Extended Validation) certifikat (grøn sikkerhedsbjælke). Alle Certifikater Alldialogue har, er udstedet af COMODO og følger de nyeste standarder. Issuer: COMODO RSA Domain Validation Secure Server CA. Key: RSA 2048 bits (e 65537). Signature algorithm: SHA256withRSA. Protocols: TLS 1.2, TLS 1.1, TLS 1.0.

Kapacitet

Der er som udgangspunkt ingen (teknisk) øvre grænse for antallet af brugere og tilhørende samarbejder, der kan oprettes i løsningen.

IT-revision

ISO 27001 certificering for driften og ISAE 3000 erklæring til GDPR-formål.

Cases

Faxe Kommune kundecase

Cases

Faxe Kommune kundecase
Alldialogue ApS
Holsteinsgade 45
DK-2100, København Ø
Kontakt
+45 50 50 40 20
info@alldialogue.com
© Alldialogue ApS 2020
Adresse
Alldialogue ApS
Holsteinsgade 45
DK-2100, København Ø
Kontakt
+45 50 50 40 20
info@alldialogue.com
© Alldialogue ApS 2020