Opstartsmuligheder

Vi hjælper jer med den rigtige model for, hvordan I kan komme i gang med samarbejdsplatformen.
Nedenfor er vist nogle muligheder.

Opstarts-
muligheder

Vi hjælper jer med den rigtige model for, hvordan I kan komme i gang med samarbejdsplatformen.
Nedenfor er vist nogle muligheder.

Opdag platformen

Opstartstræning

Ubegrænset support

Hjælpevideoer, brugervejledning og guidemateriale

Afprøv platformen

SANDKASSE +


Dedikeret projektleder

Uddannelse af medarbejdere

Opfølgning på og dokumentation af projekt

Samarbejde på jeres egen måde

DEDIKERET +


Udvidet projektledelse

Teknisk integration

Udvidet superbrugeruddannelse

Tilpasninger

Styregrupper og arbejdsgrupper

Udrulning til hele organisationen

UDVIDET +


Strategi og implementering

Organisering

Formidling og kommunikation

Løbende superbrugeruddannelse

Business case

Opdag platformen

Opstartstræning

Ubegrænset support

Hjælpevideoer, brugervejledning og guidemateriale

Afprøv platformen

SANDKASSE +


Dedikeret projektleder

Uddannelse af medarbejdere

Opfølgning på og dokumentation af projekt

Samarbejde på jeres egen måde

DEDIKERET +


Udvidet projektledelse

Teknisk integration

Udvidet superbrugeruddannelse

Tilpasninger

Styregrupper og arbejdsgrupper

Udrulning til hele organisationen

UDVIDET +


Strategi og implementering

Organisering

Formidling og kommunikation

Løbende superbrugeruddannelse

Business case

Opdag platformen

Opstartstræning

Ubegrænset support

Hjælpevideoer, brugervejledning og guidemateriale

Afprøv platformen

SANDKASSE +


Dedikeret projektleder

Uddannelse af medarbejdere

Opfølgning på og dokumentation af projekt

Samarbejde på jeres egen måde

DEDIKERET +


Udvidet projektledelse

Teknisk integration

Udvidet superbrugeruddannelse

Tilpasninger

Styregrupper og arbejdsgrupper

Udrulning til hele organisationen

UDVIDET +


Strategi og implementering

Organisering

Formidling og kommunikation

Løbende superbrugeruddannelse

Business case

Sandkasse

Opdag platformen på egen hånd sammen med nogle andre medarbejdere

Sandkasse

Opdag platformen på egen hånd sammen med nogle andre medarbejdere

Opstartstræning

Vi kan ikke vente med at hjælpe dig og teamet i gang med at afprøve platformen. Vi laver en guidet session for dig og teamet så I kan afprøve en eller flere af løsningerne.

Ubegrænset support

Vores tekniske support hjælper dig og teamet, hvis I skulle få tekniske problemer med brugen af platformen.

Hjælpevideoer, brugervejledning og guidemateriale

Vi giver jer de fornødne redskaber til at afprøve løsningen af på egen hånd. Med en hjælpevideo, en brugervejledning og/eller lidt guidemateriale kan I komme godt i gang.

Opstartstræning

Vi kan ikke vente med at hjælpe dig og teamet i gang med at afprøve platformen. Vi laver en guidet session for dig og teamet så I kan afprøve en eller flere af løsningerne.

Ubegrænset support

Vores tekniske support hjælper dig og teamet, hvis I skulle få tekniske problemer med brugen af platformen.

Hjælpevideoer, brugervejledning og guidemateriale

Vi giver jer de fornødne redskaber til at afprøve løsningen af på egen hånd. Med en hjælpevideo, en brugervejledning og/eller lidt guidemateriale kan I komme godt i gang.

Dedikeret

Afprøv platformens standardløsninger i et afgrænset pilotprojekt

Sandkasse +

Dedikeret

Afprøv platformens standardløsninger i et afgrænset pilotprojekt

Sandkasse +

Dedikeret projektleder

Alldialogue’s projektleder hjælper jer med at lave en god projektplan, og støtter jer med at komme sikkert i mål med et pilotprojekt.

Uddannelse af medarbejdere

Vi uddanner de medarbejdere, som skal afprøve platformen, og tilbyder løbende supervision af de professionelle brugere.

Opfølgning på og dokumentation af projekt

Vi hjælper jer med at følge op på projektet løbende og indsamle de data, der skal til for at dokumentere brugen og diverse effekter.

Dedikeret projektleder

Alldialogue’s projektleder hjælper jer med at lave en god projektplan, og støtter jer med at komme sikkert i mål med et pilotprojekt.

Uddannelse af medarbejdere

Vi uddanner de medarbejdere, som skal afprøve platformen, og tilbyder løbende supervision af de professionelle brugere.

Opfølgning på og dokumentation af projekt

Vi hjælper jer med at følge op på projektet løbende og indsamle de data, der skal til for at dokumentere brugen og diverse effekter.

Udvidet

Samarbejde på jeres egen måde

Dedikeret +

Udvidet

Samarbejde på jeres egen måde

Dedikeret +

Udvidet projektledelse

Hvad enten I har brug for at lave mindre tilpasninger, nye løsninger, eller få konsulentbistand til at definere en specifik afprøvningsplan, så har vi projektledelsen, der kan hjælper jer sikkert i mål med den rigtige løsning for jer.

Teknisk integration

Vi sørger for at lave den bedst mulige tekniske integrationsplan, så løsningen kan benyttes sikkert og med Single Sign On (SSO) af alle jeres professionelle brugere.

Tilpasninger

Vores dygtige designere og programmører sørger for at I får de tilpasninger, som imødekommer jeres digitale samarbejdsbehov.

Udvidet superbrugeruddannelse

Vi uddanner medarbejdere til selv at kunne uddanne videre i platformen, og tilbyder løbende supervision af disse.

Styregrupper og arbejdsgrupper

Vi deltager med kompetente personer i styregrupper og arbejdsgrupper, for at sikre at målene nås i forbindelse med diverse udviklings- og implementeringsprocesser.

Udvidet projektledelse

Hvad enten I har brug for at lave mindre tilpasninger, nye løsninger, eller få konsulentbistand til at definere en specifik afprøvningsplan, så har vi projektledelsen, der kan hjælper jer sikkert i mål med den rigtige løsning for jer.

Teknisk integration

Vi sørger for at lave den bedst mulige tekniske integrationsplan, så løsningen kan benyttes sikkert og med Single Sign On (SSO) af alle jeres professionelle brugere.

Tilpasninger

Vores dygtige designere og programmører sørger for at I får de tilpasninger, som imødekommer jeres digitale samarbejdsbehov.

Udvidet superbrugeruddannelse

Vi uddanner medarbejdere til selv at kunne uddanne videre i platformen, og tilbyder løbende supervision af disse.

Styregrupper og arbejdsgrupper

Vi deltager med kompetente personer i styregrupper og arbejdsgrupper, for at sikre at målene nås i forbindelse med diverse udviklings- og implementeringsprocesser.

Enterprise

Udrulning til hele organisationen

Udvidet +

Enterprise

Udrulning til hele organisationen

Udvidet +

Strategi- og implementering

Vores implementeringskonsulenter bistår ledelsen med at identificere den rigtige strategi- og implementeringsplan for hele organisationen. Dette baseres bl.a. på erfaringsopsamlinger fra andre kommuners brug af løsningen.

Organisering

Baseret på erfaringer fra andre kommuner kan vi hjælpe jer med at præcisere hvem der kan bruge platformen og hvornår. Således kan vi bistå styregruppen med at udvikle procedurerne for, hvordan jeres kommune får mest ud af platformen.

Formidling og kommunikation

Når løsningen skal formidles i hele organisationen, er det vigtigt fra starten at have en kommunikationsplan, for på den måde at sikre størst muligt engagement hos alle brugergrupper. Vores dygtige kommunikationsmedarbejdere hjælper jer med at skabe det bedst mulige kommunikationsmateriale.

Løbende superbrugeruddannelse

Vi kan løbende uddanne nye superbrugere som selv skal videreuddanne i platformen, og tilbyder løbende supervision af disse medarbejdere.

Business case

Vi hjælper jer med at opstille forudsætningerne for selv at kunne beregne den gevinst, som kommunen forventer at opnå ved brug af platformen. Business casen vil typisk være beregnet med udgangspunkt i, hvordan der arbejdes før og efter brugen af platformen. Vi bidrager desuden med at sammensætte datamaterialet til ledelsen, så business casen kan blive dokumenteret.

Strategi- og implementering

Vores implementeringskonsulenter bistår ledelsen med at identificere den rigtige strategi- og implementeringsplan for hele organisationen. Dette baseres bl.a. på erfaringsopsamlinger fra andre kommuners brug af løsningen.

Organisering

Baseret på erfaringer fra andre kommuner kan vi hjælpe jer med at præcisere hvem der kan bruge platformen og hvornår. Således kan vi bistå styregruppen med at udvikle procedurerne for, hvordan jeres kommune får mest ud af platformen.

Formidling og kommunikation

Når løsningen skal formidles i hele organisationen, er det vigtigt fra starten at have en kommunikationsplan, for på den måde at sikre størst muligt engagement hos alle brugergrupper. Vores dygtige kommunikationsmedarbejdere hjælper jer med at skabe det bedst mulige kommunikationsmateriale.

Løbende superbrugeruddannelse

Vi kan løbende uddanne nye superbrugere som selv skal videreuddanne i platformen, og tilbyder løbende supervision af disse medarbejdere.

Business case

Vi hjælper jer med at opstille forudsætningerne for selv at kunne beregne den gevinst, som kommunen forventer at opnå ved brug af platformen. Business casen vil typisk være beregnet med udgangspunkt i, hvordan der arbejdes før og efter brugen af platformen. Vi bidrager desuden med at sammensætte datamaterialet til ledelsen, så business casen kan blive dokumenteret.

Alldialogue ApS
Holsteinsgade 45
DK-2100, København Ø
Kontakt
+45 50 50 40 20
info@alldialogue.com
© Alldialogue ApS 2021
Adresse
Alldialogue ApS
Holsteinsgade 45
DK-2100, København Ø
Kontakt
+45 50 50 40 20
info@alldialogue.com
© Alldialogue ApS 2021