Ledelsesinformation

Ledelses-
information

Forside / Løsninger / Ledelsesinformation 

Få overblik over udviklingen i samarbejdet

Når brugerne i kommunen anvender løsningerne fra platformen, foretages registreringer i realtid, som skaber grundlaget for at præsentere ledelsen for kvantitativ statistik. Dette giver mulighed for at generere en vigtig viden til revurdering af strategier og fx det årlige Audit omhandlende ressourceforbruget og progressionen i kommunen.

Forside / Løsninger / Ledelsesinformation 

Få overblik over udviklingen i samarbejdet

Når brugerne i kommunen anvender løsningerne fra platformen, foretages registreringer i realtid, som skaber grundlaget for at præsentere ledelsen for kvantitativ statistik. Dette giver mulighed for at generere en vigtig viden til revurdering af strategier og fx det årlige Audit omhandlende ressourceforbruget og progressionen i kommunen.

Ledelsesinformation kan både præsentere periodevise, enhedsspecifikke
og målgruppespecifikke data i form af følgende områder:

Brugerstatistik

Brugerstatistikken viser hvilke brugere og hvor hyppigt disse anvender løsningerne.

Nøgletal

Hvert enkelt modul i løsningerne genererer nøgletalsstatistik, som giver lederne mulighed for at få et statistisk indblik i det område de er ansvarlige for.

Fordelingsvisninger

Baseret på statistikken genereres et visuelt overblik over hvorledes både medarbejdergrupper, målgrupper og indsatser fordeler sig i forbindelse med det specifikke samarbejde.

Progressionsvisninger

Baseret på statistikken genereres grafer med trendvisninger for udviklingen relateret til de forskellige moduler der indgår i løsningerne.

Audit

Lav rapporter i PDF til Audit med udvalgte data, eller foretag et xls-udtræk til egne statistikanalyser af data.

Business cases

På baggrund af data kan der beregnes business cases, som vil kunne dokumentere besparelser forbundet med platformens effektiviseringer.

Overholdelse af databeskyttelsesloven

Platformen skaber dokumentation for kommunens håndtering af de personfølsomme data,
herunder sikring af indhentning af samtykke på diverse nødvendige tidspunkter.

Overholdelse af databeskyttelses-
loven

Platformen skaber dokumentation for kommunens håndtering af de personfølsomme data, herunder sikring af indhentning af samtykke på diverse nødvendige tidspunkter.

Få en præsentation

Ønsker du at få en uforpligtende præsentation af mulighederne med løsningen, kan du klikke her for at angive dine kontaktoplysninger.
Så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Adresse
Alldialogue ApS
Holsteinsgade 45
DK-2100, København Ø
Kontakt
+45 50 50 40 20
info@alldialogue.com

     

© Alldialogue ApS 2018

Adresse
Alldialogue ApS
Holsteinsgade 45
DK-2100, København Ø
Kontakt
+45 50 50 40 20
info@alldialogue.com
Sociale medier

     

© Alldialogue ApS 2018