Ledelsesinformation (LIS)

Ledelsesinformation (LIS)

Ledelses-
information (LIS)

Til Alldialogues løsninger kan opsættes et ledelsesinformationssystem, der beregner data i realtid, som kan præsenteres på forskellige måder. Herved får ledelsen mulighed for at reagere hurtigere end normalt på indsatserne og samarbejdet i kommunen. Derudover kan systemet benyttes til det årlige Audit omhandlende ressourceforbruget vs. progressionen.

Til Alldialogues løsninger kan opsættes et ledelsesinformationssystem, der beregner data i realtid, som kan præsenteres på forskellige måder. Herved får ledelsen mulighed for at reagere hurtigere end normalt på indsatserne og samarbejdet i kommunen. Derudover kan systemet benyttes til det årlige Audit omhandlende ressourceforbruget vs. progressionen.

Ledelsesinformation kan både præsentere periodevise, enhedsspecifikke
og målgruppespecifikke data i form af følgende områder:

Brugerstatistik

Brugerstatistikken viser hvilke brugere og hvor hyppigt disse anvender løsningerne.

Nøgletal

Hvert enkelt modul i løsningerne genererer nøgletalsstatistik, som giver lederne mulighed for at få et statistisk indblik i det område de er ansvarlige for.

Fordelingsvisninger

Baseret på statistikken genereres et visuelt overblik over hvorledes både medarbejdergrupper, målgrupper og indsatser fordeler sig i forbindelse med det specifikke samarbejde.

Progressionsvisninger

Baseret på statistikken genereres grafer med trendvisninger for udviklingen relateret til de forskellige moduler der indgår i løsningerne.

Audit

Lav rapporter i PDF til Audit med udvalgte data, eller foretag et xls-udtræk til egne statistikanalyser af data.

Business cases

På baggrund af data kan der beregnes business cases, som vil kunne dokumentere besparelser forbundet med platformens effektiviseringer.

Ledelsesinformation kan både præsentere periodevise, enhedsspecifikke
og målgruppespecifikke data i form af følgende områder:

Brugerstatistik

Brugerstatistikken viser hvilke brugere og hvor hyppigt disse anvender løsningerne.

Nøgletal

Hvert enkelt modul i løsningerne genererer nøgletalsstatistik, som giver lederne mulighed for at få et statistisk indblik i det område de er ansvarlige for.

Fordelingsvisninger

Baseret på statistikken genereres et visuelt overblik over hvorledes både medarbejdergrupper, målgrupper og indsatser fordeler sig i forbindelse med det specifikke samarbejde.

Progressionsvisninger

Baseret på statistikken genereres grafer med trendvisninger for udviklingen relateret til de forskellige moduler der indgår i løsningerne.

Audit

Lav rapporter i PDF til Audit med udvalgte data, eller foretag et xls-udtræk til egne statistikanalyser af data.

Business cases

På baggrund af data kan der beregnes business cases, som vil kunne dokumentere besparelser forbundet med platformens effektiviseringer.

Ledelsesinformation kan både præsentere periodevise, enhedsspecifikke
og målgruppespecifikke data i form af følgende områder:

Brugerstatistik

Brugerstatistikken viser hvilke brugere og hvor hyppigt disse anvender løsningerne.

Nøgletal

Hvert enkelt modul i løsningerne genererer nøgletalsstatistik, som giver lederne mulighed for at få et statistisk indblik i det område de er ansvarlige for.

Fordelingsvisninger

Baseret på statistikken genereres et visuelt overblik over hvorledes både medarbejdergrupper, målgrupper og indsatser fordeler sig i forbindelse med det specifikke samarbejde.

Progressionsvisninger

Baseret på statistikken genereres grafer med trendvisninger for udviklingen relateret til de forskellige moduler der indgår i løsningerne.

Audit

Lav rapporter i PDF til Audit med udvalgte data, eller foretag et xls-udtræk til egne statistikanalyser af data.

Business cases

På baggrund af data kan der beregnes business cases, som vil kunne dokumentere besparelser forbundet med platformens effektiviseringer.

Implementering og drift af LIS

Når ledelsesinformation tilknyttes en af Alldialogues løsninger, vil vores konsulentteam, sikre den tekniske klargøring af LIS. Herefter planlægges et forløb, hvor superbrugere og ledere introduceres for LIS og oplæres i, hvordan den nye viden om processerne kan fremkaldes.

Læs mere om:

Implementeringen af Ledelsesinformation foregår typisk i forbindelse med implementeringen af en af Alldialogues øvrige løsninger og indgår derfor i en samlet tidsplan. Klargøringen og ibrugtagningen forløber typisk gennem følgende faser:

1. Projektstyring

Nedsættelse af projektteam, der skal sikre løsningens implementeringsfremdrift

2. Integrationer og teknisk klargøring

Opsætning af platform og test af funktionaliteter

3. Planlægning og gennemførelse af oplæring

Superbrugere / ledere introduceres for løsningens anvendelsesmuligheder

4. Procedurer for brugen fastlægges

Ledere / superbrugere beslutter en systematik for hvor ofte data skal tilgås, opsamles og videreformidles

5. Drift og support

Alldialogue sikrer driften og står for den løbende support af brugerne

Drift og sikkerhed

Alldialogue drifter LIS i et sikkert datacenter inden for EU, og al kommunikation mellem brugergrænseflade og serveren i datacenteret er krypteret. Alldialogue indgår altid en databehandleraftale med kommunen, som specificerer alle detaljer om sikkerhed, drift og serversetup.

Løsningen er dækket af en driftsaftale som inkluderer

Serverovervågning 24/7, installation af sikkerhedsrelaterede patches og updates til serversoftware, Backup og Restore af systemer og brugerdata i tilfælde af nedbrud, redundante systemer – herunder firewalls, uplink, router og carrier og samtlige komponenter der udgør selve serversystemet (cloud). Fuldt klimatiseret sikkerhedsserverrum. Kvalificeret teknisk personale til stede 24/7, Batteri- og Diesel nødstrømsforsyninger.

Software

Løsningen er webbaseret og kan anvendes på alle browsere, herunder IE10+. Løsningen kan også tilgås via android og IOS. Løsningen driftes på et fuldt redundant Linux baseret serversystem, som bl.a. inkluderer en Apache Webserver og en MySQL Databaseserver. Der er altså tale om et såkaldt LAMP system (Linux, Apache, MySQL, PHP).

Monitorering og systemovervågning

Netværk, redundante opkoblinger og strømforsyninger monitoreres (5 min. interval). Server Availability Monitoring: Serversystemet monitoreres gennem egne systemer (intern/ekstern) (HTTPS, SSH m.m. – 5 min. interval).

Security Scan

Der udføres dagligt ekstern sikkerhedsscanning af løsningen af tredjeparts udbyder (Comodo Group Inc.) for omgående at fremvise/klarlægge eventuelle svagheder ved systemet. Der udføres dagligt Malwarescan af data på serversystemet. Ovenstående udføres af Comodo Group Inc. – en af verdens førende virksomheder indenfor sikkerhedsløsninger i cyberspace. Løsningen kan opgraderes med sikkerhedscertifikatet “Hacker Proof” af Comodo Group Inc.

Logning af data

Der foretages fuld logning når brugerne logger på, tilgår, indsender, ændrer i data, for så vidt det er muligt at ændre i data. Logningen vil indeholde en angivelse af, hvornår, hvorfra (IP-client) handlingen foretages, hvilken handling der er tale om, og hvilke data for hvilke borgere, sagsbehandlere, osv. der er i spil.

Backup af serversoftware og data

Timelig backup af databasen indeholdende Løsningens brugerdata. Den timelige backup lagres lokalt på serveren og lægges yderligere dagligt på en dedikeret backupserver. Daglig backup af hele serversystemet inkl. serversoftware, løsningen og brugerdataen. Denne backup lagres på en dedikeret backupserver. Den daglige og timelige backup udføres uafhængigt af hinanden via to forskellige backup metoder. Der er altså tale om 2 separate backup af løsningens brugerdata uafhængig af hinanden.

Datakryptering

Adgang til applikationen foregår via SSL krypteret forbindelse. Alt brugerdata lagres krypteret i databasen. Løsningen benytter et SSL (Extended Validation) certifikat (grøn sikkerhedsbjælke). Alle Certifikater Alldialogue har, er udstedet af COMODO og følger de nyeste standarder. Issuer: COMODO RSA Domain Validation Secure Server CA. Key: RSA 2048 bits (e 65537). Signature algorithm: SHA256withRSA. Protocols: TLS 1.2, TLS 1.1, TLS 1.0.

Kapacitet

Der er som udgangspunkt ingen (teknisk) øvre grænse for antallet af brugere og tilhørende samarbejder, der kan oprettes i løsningen.

IT-revision

ISO 27001 certificering for driften og ISAE 3000 erklæring til GDPR-formål.

Implementering og drift af LIS

Når ledelsesinformation tilknyttes en af Alldialogues løsninger, vil vores konsulentteam, sikre den tekniske klargøring af LIS. Herefter planlægges et forløb, hvor superbrugere og ledere introduceres for LIS og oplæres i, hvordan den nye viden om processerne kan fremkaldes.

Læs mere om:

Implementeringen af Ledelsesinformation foregår typisk i forbindelse med implementeringen af en af Alldialogues øvrige løsninger og indgår derfor i en samlet tidsplan. Klargøringen og ibrugtagningen forløber typisk gennem følgende faser:

1. Projektstyring

Nedsættelse af projektteam, der skal sikre løsningens implementeringsfremdrift

2. Integrationer og teknisk klargøring

Opsætning af platform og test af funktionaliteter

3. Planlægning og gennemførelse af oplæring

Superbrugere / ledere introduceres for løsningens anvendelsesmuligheder

4. Procedurer for brugen fastlægges

Ledere / superbrugere beslutter en systematik for hvor ofte data skal tilgås, opsamles og videreformidles

5. Drift og support

Alldialogue sikrer driften og står for den løbende support af brugerne

Drift og sikkerhed

Alldialogue drifter LIS i et sikkert datacenter inden for EU, og al kommunikation mellem brugergrænseflade og serveren i datacenteret er krypteret. Alldialogue indgår altid en databehandleraftale med kommunen, som specificerer alle detaljer om sikkerhed, drift og serversetup.

Løsningen er dækket af en driftsaftale som inkluderer

Serverovervågning 24/7, installation af sikkerhedsrelaterede patches og updates til serversoftware, Backup og Restore af systemer og brugerdata i tilfælde af nedbrud, redundante systemer – herunder firewalls, uplink, router og carrier og samtlige komponenter der udgør selve serversystemet (cloud). Fuldt klimatiseret sikkerhedsserverrum. Kvalificeret teknisk personale til stede 24/7, Batteri- og Diesel nødstrømsforsyninger.

Software

Løsningen er webbaseret og kan anvendes på alle browsere, herunder IE10+. Løsningen kan også tilgås via android og IOS. Løsningen driftes på et fuldt redundant Linux baseret serversystem, som bl.a. inkluderer en Apache Webserver og en MySQL Databaseserver. Der er altså tale om et såkaldt LAMP system (Linux, Apache, MySQL, PHP).

Monitorering og systemovervågning

Netværk, redundante opkoblinger og strømforsyninger monitoreres (5 min. interval). Server Availability Monitoring: Serversystemet monitoreres gennem egne systemer (intern/ekstern) (HTTPS, SSH m.m. – 5 min. interval).

Security Scan

Der udføres dagligt ekstern sikkerhedsscanning af løsningen af tredjeparts udbyder (Comodo Group Inc.) for omgående at fremvise/klarlægge eventuelle svagheder ved systemet. Der udføres dagligt Malwarescan af data på serversystemet. Ovenstående udføres af Comodo Group Inc. – en af verdens førende virksomheder indenfor sikkerhedsløsninger i cyberspace. Løsningen kan opgraderes med sikkerhedscertifikatet “Hacker Proof” af Comodo Group Inc.

Logning af data

Der foretages fuld logning når brugerne logger på, tilgår, indsender, ændrer i data, for så vidt det er muligt at ændre i data. Logningen vil indeholde en angivelse af, hvornår, hvorfra (IP-client) handlingen foretages, hvilken handling der er tale om, og hvilke data for hvilke borgere, sagsbehandlere, osv. der er i spil.

Backup af serversoftware og data

Timelig backup af databasen indeholdende Løsningens brugerdata. Den timelige backup lagres lokalt på serveren og lægges yderligere dagligt på en dedikeret backupserver. Daglig backup af hele serversystemet inkl. serversoftware, løsningen og brugerdataen. Denne backup lagres på en dedikeret backupserver. Den daglige og timelige backup udføres uafhængigt af hinanden via to forskellige backup metoder. Der er altså tale om 2 separate backup af løsningens brugerdata uafhængig af hinanden.

Datakryptering

Adgang til applikationen foregår via SSL krypteret forbindelse. Alt brugerdata lagres krypteret i databasen. Løsningen benytter et SSL (Extended Validation) certifikat (grøn sikkerhedsbjælke). Alle Certifikater Alldialogue har, er udstedet af COMODO og følger de nyeste standarder. Issuer: COMODO RSA Domain Validation Secure Server CA. Key: RSA 2048 bits (e 65537). Signature algorithm: SHA256withRSA. Protocols: TLS 1.2, TLS 1.1, TLS 1.0.

Kapacitet

Der er som udgangspunkt ingen (teknisk) øvre grænse for antallet af brugere og tilhørende samarbejder, der kan oprettes i løsningen.

IT-revision

ISO 27001 certificering for driften og ISAE 3000 erklæring til GDPR-formål.

Alldialogue ApS
Holsteinsgade 45
DK-2100, København Ø
Kontakt
+45 50 50 40 20
info@alldialogue.com
© Alldialogue ApS 2021
Adresse
Alldialogue ApS
Holsteinsgade 45
DK-2100, København Ø
Kontakt
+45 50 50 40 20
info@alldialogue.com
© Alldialogue ApS 2021