Kommunens skemaer sat i system

Kommunens skemaer sat i system

Skabelon Workflow giver mulighed for at alle kommunens skemaer, fx indstillings- og henvisningsskemaer en gang for alle sættes i system og arbejdsgangene gøres nemmere, mere intelligente og effektive.

Skabelon Workflow giver mulighed for at alle kommunens skemaer, fx indstillings- og henvisningsskemaer en gang for alle sættes i system og arbejdsgangene gøres nemmere, mere intelligente og effektive.

Backend

Opret jeres egne skemaer via en backend og skab sikre og nemmere arbejdsgange på tværs.

Sikre arbejdsgange

Giver medarbejderne og borgerne mulighed for at samarbejde smartere om kommunens skemaer via sikre arbejdsgange.

Nemmere koordinering

Undgå at skulle printe, skanne og udfylde og få en nemmere koordination af input, underskrifter, godkendelser etc. fra andre medarbejdere, ledere og borgeren.

Monitorering af skabelonprocesserne

Giver overblik over skabelonens proces i kommunen, ensarter processen for medarbejderne, der undgår dobbeltbehandling og sikrer rettidig omhu.

Overholdelse af GDPR

Sikrer overholdelse af GDPR, da det hele foregår sikkert og via et lukket system.

Borgerens samtykke

Indbygget rolle- og rettighedsstyring, der baseres på borgerens samtykke. Samtykkeerklæringer kan registreres både digitalt eller manuelt.

Journalisering

Automatisk dokumentationsproces til journalsystemer.

Integrationer

Udover integration til AD, Uni-C, CPR, Nem-ID, E-boks m.m., er det muligt at opsætte en widget i AULA, der skaber SSO (Single Sign On) for medarbejderne i dette område.

Statistik

Automatisk indsamling af data til ledelsesinformation, fx fra en indstilling oprettes til den er gennemført.

Backend

Opret jeres egne skemaer via en backend og skab sikre og nemmere arbejdsgange på tværs.

Sikre arbejdsgange

Giver medarbejderne og borgerne mulighed for at samarbejde smartere om kommunens skemaer via sikre arbejdsgange.

Nemmere koordinering

Undgå at skulle printe, skanne og udfylde og få en nemmere koordination af input, underskrifter, godkendelser etc. fra andre medarbejdere, ledere og borgeren.

Monitorering af skabelonprocesserne

Giver overblik over skabelonens proces i kommunen, ensarter processen for medarbejderne, der undgår dobbeltbehandling og sikrer rettidig omhu.

Overholdelse af GDPR

Sikrer overholdelse af GDPR, da det hele foregår sikkert og via et lukket system.

Borgerens samtykke

Indbygget rolle- og rettighedsstyring, der baseres på borgerens samtykke. Samtykkeerklæringer kan registreres både digitalt eller manuelt.

Journalisering

Automatisk dokumentationsproces til journalsystemer.

Integrationer

Udover integration til AD, Uni-C, CPR, Nem-ID, E-boks m.m., er det muligt at opsætte en widget i AULA, der skaber SSO (Single Sign On) for medarbejderne i dette område.

Statistik

Automatisk indsamling af data til ledelsesinformation, fx fra en indstilling oprettes til den er gennemført.

Spar tid ved automatiserede arbejdsgange

Skabelon Workflow kan bruges til alle typer skemaer. F.eks. kan en oprettet henvisning til ergoterapi med indbygget arbejdsgang betyde, at der automatisk indhentes forældres underskrift og herefter videregives informationerne til modtagerenheden, enkelt og sikkert.

I Skabelon Workflow kan der indlægges alders- og årsagsspecifikke henvisningsskabeloner, som sikrer at kun relevante informationer fremtræder og indsamles, samt at den rette modtagerenhed involveres. Alle involverede parter adviseres løbende i processen, og modtagerenheden har et kontinuerligt overblik over igangværende og underskrevne henvisninger. Forældre har også selv mulighed for selv at oprette og sende en henvisning.

Spar tid ved automatiserede arbejdsgange

Skabelon Workflow kan bruges til alle typer skemaer. F.eks. kan en oprettet henvisning til ergoterapi med indbygget arbejdsgang betyde, at der automatisk indhentes forældres underskrift og herefter videregives informationerne til modtagerenheden, enkelt og sikkert.

I Skabelon Workflow kan der indlægges alders- og årsagsspecifikke henvisningsskabeloner, som sikrer at kun relevante informationer fremtræder og indsamles, samt at den rette modtagerenhed involveres. Alle involverede parter adviseres løbende i processen, og modtagerenheden har et kontinuerligt overblik over igangværende og underskrevne henvisninger. Forældre har også selv mulighed for selv at oprette og sende en henvisning.

Spar tid ved automatiserede arbejdsgange

Skabelon Workflow kan bruges til alle typer skemaer. F.eks. kan en oprettet henvisning til ergoterapi med indbygget arbejdsgang betyde, at der automatisk indhentes forældres underskrift og herefter videregives informationerne til modtagerenheden, enkelt og sikkert.

I Skabelon Workflow kan der indlægges alders- og årsagsspecifikke henvisningsskabeloner, som sikrer at kun relevante informationer fremtræder og indsamles, samt at den rette modtagerenhed involveres. Alle involverede parter adviseres løbende i processen, og modtagerenheden har et kontinuerligt overblik over igangværende og underskrevne henvisninger. Forældre har også selv mulighed for selv at oprette og sende en henvisning.

Nem implementering af Skabelon Workflow

Skema Workflow er nemt at tage i brug så snart forarbejdet er gjort og kommunens skemaer er lagt ind i backenden.

I forbindelse med implementeringen tilknyttes en konsulent fra Alldialouge, der samme med jer sikrer en realistisk og detaljeret ibrugtagningsplan i forbindelse med Skema Workflow lanceres.

Læs mere om:

Forberedelsen med at opsætte kommunens skemaer i systemet tager i gennemsnit 1- 2 mdr. Under hele forløbet har I en fast tilknyttet konsulent fra Alldialogue, som bl.a.:

 • Udarbejder en detaljeret tidsplan sammen med jer
 • Sikrer den tekniske klargøring af løsningen til jeres kommune
 • Oplærer administratorer, som skal lægge skemaer og indstillinger ind i backenden
 • Guider jer igennem en række prætest af både frontend oplevelsen og underskrifts-workflow
 • Sparer med jer omkring formidlingen til alle medarbejdere i forbindelse med lancering
 • Introducerer Statistikmodulets opsamling af data omkring brugen af Skema Workflow
 • Står til rådighed under den videre drift i forbindelse med tvivlspørgsmål etc

Drift og sikkerhed

Alldialogue drifter Skabelon Workflow i et sikkert datacenter inden for EU, og al kommunikation mellem brugergrænseflade og serveren i datacenteret er krypteret. Alldialogue indgår altid en databehandleraftale med kommunen, som specificerer alle detaljer om sikkerhed, drift og serversetup.

Løsningen er dækket af en driftsaftale som inkluderer

Serverovervågning 24/7, installation af sikkerhedsrelaterede patches og updates til serversoftware, Backup og Restore af systemer og brugerdata i tilfælde af nedbrud, redundante systemer – herunder firewalls, uplink, router og carrier og samtlige komponenter der udgør selve serversystemet (cloud). Fuldt klimatiseret sikkerhedsserverrum. Kvalificeret teknisk personale til stede 24/7, Batteri- og Diesel nødstrømsforsyninger.

Software

Løsningen er webbaseret og kan anvendes på alle browsere, herunder IE10+. Løsningen kan også tilgås via android og IOS. Løsningen driftes på et fuldt redundant Linux baseret serversystem, som bl.a. inkluderer en Apache Webserver og en MySQL Databaseserver. Der er altså tale om et såkaldt LAMP system (Linux, Apache, MySQL, PHP).

Monitorering og systemovervågning

Netværk, redundante opkoblinger og strømforsyninger monitoreres (5 min. interval). Server Availability Monitoring: Serversystemet monitoreres gennem egne systemer (intern/ekstern) (HTTPS, SSH m.m. – 5 min. interval).

Security Scan

Der udføres dagligt ekstern sikkerhedsscanning af løsningen af tredjeparts udbyder (Comodo Group Inc.) for omgående at fremvise/klarlægge eventuelle svagheder ved systemet. Der udføres dagligt Malwarescan af data på serversystemet. Ovenstående udføres af Comodo Group Inc. – en af verdens førende virksomheder indenfor sikkerhedsløsninger i cyberspace. Løsningen kan opgraderes med sikkerhedscertifikatet “Hacker Proof” af Comodo Group Inc.

Logning af data

Der foretages fuld logning når brugerne logger på, tilgår, indsender, ændrer i data, for så vidt det er muligt at ændre i data. Logningen vil indeholde en angivelse af, hvornår, hvorfra (IP-client) handlingen foretages, hvilken handling der er tale om, og hvilke data for hvilke borgere, sagsbehandlere, osv. der er i spil.

Backup af serversoftware og data

Timelig backup af databasen indeholdende Løsningens brugerdata. Den timelige backup lagres lokalt på serveren og lægges yderligere dagligt på en dedikeret backupserver. Daglig backup af hele serversystemet inkl. serversoftware, løsningen og brugerdataen. Denne backup lagres på en dedikeret backupserver. Den daglige og timelige backup udføres uafhængigt af hinanden via to forskellige backup metoder. Der er altså tale om 2 separate backup af løsningens brugerdata uafhængig af hinanden.

Datakryptering

Adgang til applikationen foregår via SSL krypteret forbindelse. Alt brugerdata lagres krypteret i databasen. Løsningen benytter et SSL (Extended Validation) certifikat (grøn sikkerhedsbjælke). Alle Certifikater Alldialogue har, er udstedet af COMODO og følger de nyeste standarder. Issuer: COMODO RSA Domain Validation Secure Server CA. Key: RSA 2048 bits (e 65537). Signature algorithm: SHA256withRSA. Protocols: TLS 1.2, TLS 1.1, TLS 1.0.

Kapacitet

Der er som udgangspunkt ingen (teknisk) øvre grænse for antallet af brugere og tilhørende samarbejder, der kan oprettes i løsningen.

IT-revision

ISO 27001 certificering for driften og ISAE 3000 erklæring til GDPR-formål.

Nem implementering af Skabelon Workflow

Skema Workflow er nemt at tage i brug så snart forarbejdet er gjort og kommunens skemaer er lagt ind i backenden.

I forbindelse med implementeringen tilknyttes en konsulent fra Alldialouge, der samme med jer sikrer en realistisk og detaljeret ibrugtagningsplan i forbindelse med Skema Workflow lanceres.

Læs mere om:

Forberedelsen med at opsætte kommunens skemaer i systemet tager i gennemsnit 1- 2 mdr. Under hele forløbet har I en fast tilknyttet konsulent fra Alldialogue, som bl.a.:

 • Udarbejder en detaljeret tidsplan sammen med jer
 • Sikrer den tekniske klargøring af løsningen til jeres kommune
 • Oplærer administratorer, som skal lægge skemaer og indstillinger ind i backenden
 • Guider jer igennem en række prætest af både frontend oplevelsen og underskrifts-workflow
 • Sparer med jer omkring formidlingen til alle medarbejdere i forbindelse med lancering
 • Introducerer Statistikmodulets opsamling af data omkring brugen af Skema Workflow
 • Står til rådighed under den videre drift i forbindelse med tvivlspørgsmål etc

Drift og sikkerhed

Alldialogue drifter Skabelon Workflow i et sikkert datacenter inden for EU, og al kommunikation mellem brugergrænseflade og serveren i datacenteret er krypteret. Alldialogue indgår altid en databehandleraftale med kommunen, som specificerer alle detaljer om sikkerhed, drift og serversetup.

Løsningen er dækket af en driftsaftale som inkluderer

Serverovervågning 24/7, installation af sikkerhedsrelaterede patches og updates til serversoftware, Backup og Restore af systemer og brugerdata i tilfælde af nedbrud, redundante systemer – herunder firewalls, uplink, router og carrier og samtlige komponenter der udgør selve serversystemet (cloud). Fuldt klimatiseret sikkerhedsserverrum. Kvalificeret teknisk personale til stede 24/7, Batteri- og Diesel nødstrømsforsyninger.

Software

Løsningen er webbaseret og kan anvendes på alle browsere, herunder IE10+. Løsningen kan også tilgås via android og IOS. Løsningen driftes på et fuldt redundant Linux baseret serversystem, som bl.a. inkluderer en Apache Webserver og en MySQL Databaseserver. Der er altså tale om et såkaldt LAMP system (Linux, Apache, MySQL, PHP).

Monitorering og systemovervågning

Netværk, redundante opkoblinger og strømforsyninger monitoreres (5 min. interval). Server Availability Monitoring: Serversystemet monitoreres gennem egne systemer (intern/ekstern) (HTTPS, SSH m.m. – 5 min. interval).

Security Scan

Der udføres dagligt ekstern sikkerhedsscanning af løsningen af tredjeparts udbyder (Comodo Group Inc.) for omgående at fremvise/klarlægge eventuelle svagheder ved systemet. Der udføres dagligt Malwarescan af data på serversystemet. Ovenstående udføres af Comodo Group Inc. – en af verdens førende virksomheder indenfor sikkerhedsløsninger i cyberspace. Løsningen kan opgraderes med sikkerhedscertifikatet “Hacker Proof” af Comodo Group Inc.

Logning af data

Der foretages fuld logning når brugerne logger på, tilgår, indsender, ændrer i data, for så vidt det er muligt at ændre i data. Logningen vil indeholde en angivelse af, hvornår, hvorfra (IP-client) handlingen foretages, hvilken handling der er tale om, og hvilke data for hvilke borgere, sagsbehandlere, osv. der er i spil.

Backup af serversoftware og data

Timelig backup af databasen indeholdende Løsningens brugerdata. Den timelige backup lagres lokalt på serveren og lægges yderligere dagligt på en dedikeret backupserver. Daglig backup af hele serversystemet inkl. serversoftware, løsningen og brugerdataen. Denne backup lagres på en dedikeret backupserver. Den daglige og timelige backup udføres uafhængigt af hinanden via to forskellige backup metoder. Der er altså tale om 2 separate backup af løsningens brugerdata uafhængig af hinanden.

Datakryptering

Adgang til applikationen foregår via SSL krypteret forbindelse. Alt brugerdata lagres krypteret i databasen. Løsningen benytter et SSL (Extended Validation) certifikat (grøn sikkerhedsbjælke). Alle Certifikater Alldialogue har, er udstedet af COMODO og følger de nyeste standarder. Issuer: COMODO RSA Domain Validation Secure Server CA. Key: RSA 2048 bits (e 65537). Signature algorithm: SHA256withRSA. Protocols: TLS 1.2, TLS 1.1, TLS 1.0.

Kapacitet

Der er som udgangspunkt ingen (teknisk) øvre grænse for antallet af brugere og tilhørende samarbejder, der kan oprettes i løsningen.

IT-revision

ISO 27001 certificering for driften og ISAE 3000 erklæring til GDPR-formål.

Alldialogue ApS
Holsteinsgade 45
DK-2100, København Ø
Kontakt
+45 50 50 40 20
info@alldialogue.com
© Alldialogue ApS 2020
Adresse
Alldialogue ApS
Holsteinsgade 45
DK-2100, København Ø
Kontakt
+45 50 50 40 20
info@alldialogue.com
© Alldialogue ApS 2020