Integrationer & brugerstyring

Integrationer & brugerstyring

Medarbejderadgang

De kommunale medarbejdere tilgår samarbejdsplatformen via en ADFS autorisation og dermed kommunens SSO-løsning (Single Sign On), samt evt. Uni-login for skolelærere og pædagoger. Eksterne medarbejdere (medarbejdere der ikke findes i kommunens AD) logger ind via et selvstændigt domæne, som er SSL-krypteret og overholder datatilsynets anbefalinger for sikker log-on. Når medarbejderne er logget ind kan de tilgå alle de applikationer og samarbejder, som de enten selv har opstartet som tovholder eller har fået samtykke til at deltage i.

Ledere får adgang på samme måde som andre kommunale medarbejdere, men har en udvidet brugerrettighed til bl.a. ”Mine medarbejdere” og udvidet statistik. Denne brugerrettighed styres på baggrund af den organisatoriske inddeling fra AD´et. Højeste ledelsesniveau kan desuden få tildelt en såkaldt ”superadmin-rettighed”, hvor de kan tilgå alle kommunens samarbejdsaktiviteter og se statistik på dette niveau.

Medarbejder-
adgang

De kommunale medarbejdere tilgår samarbejdsplatformen via en ADFS autorisation og dermed kommunens SSO-løsning (Single Sign On), samt evt. Uni-login for skolelærere og pædagoger. Eksterne medarbejdere (medarbejdere der ikke findes i kommunens AD) logger ind via et selvstændigt domæne, som er SSL-krypteret og overholder datatilsynets anbefalinger for sikker log-on. Når medarbejderne er logget ind kan de tilgå alle de applikationer og samarbejder, som de enten selv har opstartet som tovholder eller har fået samtykke til at deltage i.

Ledere får adgang på samme måde som andre kommunale medarbejdere, men har en udvidet brugerrettighed til bl.a. ”Mine medarbejdere” og udvidet statistik. Denne brugerrettighed styres på baggrund af den organisatoriske inddeling fra AD´et. Højeste ledelsesniveau kan desuden få tildelt en såkaldt ”superadmin-rettighed”, hvor de kan tilgå alle kommunens samarbejdsaktiviteter og se statistik på dette niveau.

Borgeradgang

Samarbejdsplatformen er koblet op til Det Centrale Personregister via Serviceplatformen.

Alle borgere med et dansk CPR-nr. kan tilgå samarbejdsplatformen med NemID, som er integreret på en selvstændig SSL krypteret side. Herfra verificeres den enkelte borger og der gives adgang til borgerens personlige side, hvor de enkelte dialoger og aktiviteter borgeren er involveret i kan tilgås.

Borgere uden dansk CPR-nr. eller uden mulighed for at logge ind med NemID, logger direkte ind via et selvstændigt domæne, som er SSL-krypteret og overholder alle datatilsynets anbefalinger for sikker log-on. Disse brugere logger ind via fremsendt password til registreret mail, kombineret med en godkendelse via mobilen (to-faktor autorisation).

Borgeradgang

Samarbejdsplatformen er koblet op til Det Centrale Personregister via Serviceplatformen.

Alle borgere med et dansk CPR-nr. kan tilgå samarbejdsplatformen med NemID, som er integreret på en selvstændig SSL krypteret side. Herfra verificeres den enkelte borger og der gives adgang til borgerens personlige side, hvor de enkelte dialoger og aktiviteter borgeren er involveret i kan tilgås.

Borgere uden dansk CPR-nr. eller uden mulighed for at logge ind med NemID, logger direkte ind via et selvstændigt domæne, som er SSL-krypteret og overholder alle datatilsynets anbefalinger for sikker log-on. Disse brugere logger ind via fremsendt password til registreret mail, kombineret med en godkendelse via mobilen (to-faktor autorisation).

Andre integrationer og adgange

Platformen er sat op til at kunne sende e-post til jeres digitale postleverandører.

Alldialogue er desuden forberedt på at integrere løsningen til intranetløsninger, såsom AULA. Dette betyder at kommunens medarbejdere bl.a. kan få en SSO (Single sign on) herigennem.

Alldialogue kan desuden efter behov etablere en sikker integration til kommunens respektive journalsystemer, så der automatisk overføres data direkte til journalsystemerne, med henblik på løbende dokumentation.

Andre integrationer og adgange

Platformen er sat op til at kunne sende e-post til jeres digitale postleverandører.

Alldialogue er desuden forberedt på at integrere løsningen til intranetløsninger, såsom AULA. Dette betyder at kommunens medarbejdere bl.a. kan få en SSO (Single sign on) herigennem.

Alldialogue kan desuden efter behov etablere en sikker integration til kommunens respektive journalsystemer, så der automatisk overføres data direkte til journalsystemerne, med henblik på løbende dokumentation.

brugerstyring-ikon-01

Brugerstyring

Samarbejdsplatformen håndterer borgerens samtykke digitalt og frigiver automatisk brugerrettigheder til de deltagere, der har fået borgerens samtykke. Det er også muligt at styre hvilke informationer brugerne har adgang til via en styring af læserettigheder.

Brugerstyring

Samarbejdsplatformen håndterer borgerens samtykke digitalt og frigiver automatisk brugerrettigheder til de deltagere, der har fået borgerens samtykke. Det er også muligt at styre hvilke informationer brugerne har adgang til via en styring af læserettigheder.

brugerstyring-ikon-01
Alldialogue ApS
Holsteinsgade 45
DK-2100, København Ø
Kontakt
+45 50 50 40 20
info@alldialogue.com
© Alldialogue ApS 2021
Adresse
Alldialogue ApS
Holsteinsgade 45
DK-2100, København Ø
Kontakt
+45 50 50 40 20
info@alldialogue.com
© Alldialogue ApS 2021