Forstå borgerne og samarbejdet bedre

Forstå borgerne og samarbejdet bedre

Forstå borgerne og samarbejdet bedre

Med Feedback kan I systematisk undersøge, hvordan borgerne oplever samarbejdet, og dermed få viden og input til fagpersonernes udvikling af egen praksis, forbedring af det tværfaglige samarbejde og tilpasningsmuligheder i forhold til den enkelte borger.

Med Feedback kan I systematisk undersøge, hvordan borgerne oplever samarbejdet, og dermed få viden og input til fagpersonernes udvikling af egen praksis, forbedring af det tværfaglige samarbejde og tilpasningsmuligheder i forhold til den enkelte borger.

Bliv klogere på samarbejdet

Giver medarbejdere og borgere en fælles feedbackløsning, til at identificere progressionen i samarbejdet.

Form jeres eget feedbacksystem

Via løsningens backend oprettes undersøgelsesgrupper, -emner og feedbackspørgsmål.

Bruges på tværs

Kan tilpasses forskellige målgrupper og bruges på tværs af alle fagområder.

Brugervenligt design

Kan bruges på alle enheder (PC, tablet og mobil), så det er nemt for borgerne at tilgå.

Journalisering

Skaber automatisk dokumentation til ESDH og journalisering.

Statistik

Giver ledelsesinformation om deltagernes oplevelse af samarbejdet, indsatserne og den samlede progression for målgrupperne.

Lovgivning

Sikrer overholdelse af lovgivningen: Sikker direkte borgerkommunikation, samtykke, og rettighedsstyring.

Bliv klogere på samarbejdet

Giver medarbejdere og borgere en fælles feedbackløsning, til at identificere progressionen i samarbejdet.

Form jeres eget feedbacksystem

Via løsningens backend oprettes undersøgelsesgrupper, -emner og feedbackspørgsmål.

Bruges på tværs

Kan tilpasses forskellige målgrupper og bruges på tværs af alle fagområder.

Brugervenligt design

Kan bruges på alle enheder (PC, tablet og mobil), så det er nemt for borgerne at tilgå.

Journalisering

Skaber automatisk dokumentation til ESDH og journalisering.

Statistik

Giver ledelsesinformation om deltagernes oplevelse af samarbejdet, indsatserne og den samlede progression for målgrupperne.

Lovgivning

Sikrer overholdelse af lovgivningen: Sikker direkte borgerkommunikation, samtykke, og rettighedsstyring.

Opstart og implementering af Feedback-løsning

Feedback-løsning er nem at implementere, da den både er enkelt og brugervenligt opbygget,
og derved ikke kræver oplæring af medarbejdere.

Så snart kommunen har taget stilling til, hvilke typer spørgsmål, der skal indgå, fastlægges procedurerne og hyppigheden for indsamlingen af data. Alldialogue vil guide jer igennem de indlledende trin og hjælpe jer med at udarbejde en detaljeret tids- og implementeringplan.

Læs mere om:

Nem opstart og implementering af Feedback-løsningen

Forberedelsen med at klargøre feedback-løsningen til kommunen, tager i gennemsnit 1-2 mdr. Under hele processen har I en fast tilknyttet konsulent fra Alldialogue, som bl.a.:

 • Udarbejder en detaljeret tidsplan sammen med jer
 • Sikrer den tekniske klargøring af løsningen til jeres kommune
 • Rådgiver i forhold til at identificere undersøgelsesgrupper, -emner og feedbackspørgsmål
 • Guider jer igennem en række prætest af både frontend oplevelsen og underskrifts-workflow
 • Sparer med jer omkring formidlingen til alle medarbejdere i forbindelse med lancering
 • Introducerer Statistikmodulets opsamling af data omkring brugen af Feedback-løsningen
 • Står til rådighed under den videre drift i forbindelse med tvivlspørgsmål etc.

Drift og sikkerhed

Alldialogue drifter Feedback-løsning i et sikkert datacenter inden for EU, og al kommunikation mellem brugergrænseflade og serveren i datacenteret er krypteret. Alldialogue indgår altid en databehandleraftale med kommunen, som specificerer alle detaljer om sikkerhed, drift og serversetup.

Løsningen er dækket af en driftsaftale som inkluderer

Serverovervågning 24/7, installation af sikkerhedsrelaterede patches og updates til serversoftware, Backup og Restore af systemer og brugerdata i tilfælde af nedbrud, redundante systemer – herunder firewalls, uplink, router og carrier og samtlige komponenter der udgør selve serversystemet (cloud). Fuldt klimatiseret sikkerhedsserverrum. Kvalificeret teknisk personale til stede 24/7, Batteri- og Diesel nødstrømsforsyninger.

Software

Løsningen er webbaseret og kan anvendes på alle browsere, herunder IE10+. Løsningen kan også tilgås via android og IOS. Løsningen driftes på et fuldt redundant Linux baseret serversystem, som bl.a. inkluderer en Apache Webserver og en MySQL Databaseserver. Der er altså tale om et såkaldt LAMP system (Linux, Apache, MySQL, PHP).

Monitorering og systemovervågning

Netværk, redundante opkoblinger og strømforsyninger monitoreres (5 min. interval). Server Availability Monitoring: Serversystemet monitoreres gennem egne systemer (intern/ekstern) (HTTPS, SSH m.m. – 5 min. interval).

Security Scan

Der udføres dagligt ekstern sikkerhedsscanning af løsningen af tredjeparts udbyder (Comodo Group Inc.) for omgående at fremvise/klarlægge eventuelle svagheder ved systemet. Der udføres dagligt Malwarescan af data på serversystemet. Ovenstående udføres af Comodo Group Inc. – en af verdens førende virksomheder indenfor sikkerhedsløsninger i cyberspace. Løsningen kan opgraderes med sikkerhedscertifikatet “Hacker Proof” af Comodo Group Inc.

Logning af data

Der foretages fuld logning når brugerne logger på, tilgår, indsender, ændrer i data, for så vidt det er muligt at ændre i data. Logningen vil indeholde en angivelse af, hvornår, hvorfra (IP-client) handlingen foretages, hvilken handling der er tale om, og hvilke data for hvilke borgere, sagsbehandlere, osv. der er i spil.

Backup af serversoftware og data

Timelig backup af databasen indeholdende Løsningens brugerdata. Den timelige backup lagres lokalt på serveren og lægges yderligere dagligt på en dedikeret backupserver. Daglig backup af hele serversystemet inkl. serversoftware, løsningen og brugerdataen. Denne backup lagres på en dedikeret backupserver. Den daglige og timelige backup udføres uafhængigt af hinanden via to forskellige backup metoder. Der er altså tale om 2 separate backup af løsningens brugerdata uafhængig af hinanden.

Datakryptering

Adgang til applikationen foregår via SSL krypteret forbindelse. Alt brugerdata lagres krypteret i databasen. Løsningen benytter et SSL (Extended Validation) certifikat (grøn sikkerhedsbjælke). Alle Certifikater Alldialogue har, er udstedet af COMODO og følger de nyeste standarder. Issuer: COMODO RSA Domain Validation Secure Server CA. Key: RSA 2048 bits (e 65537). Signature algorithm: SHA256withRSA. Protocols: TLS 1.2, TLS 1.1, TLS 1.0.

Kapacitet

Der er som udgangspunkt ingen (teknisk) øvre grænse for antallet af brugere og tilhørende samarbejder, der kan oprettes i løsningen.

IT-revision

ISO 27001 certificering for driften og ISAE 3000 erklæring til GDPR-formål.

Opstart og implementering af Feedback-løsning

Feedback-løsning er nem at implementere, da den både er enkelt og brugervenligt opbygget, og derved ikke kræver oplæring af medarbejdere.

Så snart kommunen har taget stilling til, hvilke typer spørgsmål, der skal indgå, fastlægges procedurerne og hyppigheden for indsamlingen af data. Alldialogue vil guide jer igennem de indlledende trin og hjælpe jer med at udarbejde en detaljeret tids- og implementeringplan.

Læs mere om:

Nem opstart og implementering af Feedback-løsningen

Forberedelsen med at klargøre feedback-løsningen til kommunen, tager i gennemsnit 1-2 mdr. Under hele processen har I en fast tilknyttet konsulent fra Alldialogue, som bl.a.:

 • Udarbejder en detaljeret tidsplan sammen med jer
 • Sikrer den tekniske klargøring af løsningen til jeres kommune
 • Rådgiver i forhold til at identificere undersøgelsesgrupper, -emner og feedbackspørgsmål
 • Guider jer igennem en række prætest af både frontend oplevelsen og underskrifts-workflow
 • Sparer med jer omkring formidlingen til alle medarbejdere i forbindelse med lancering
 • Introducerer Statistikmodulets opsamling af data omkring brugen af Feedback-løsningen
 • Står til rådighed under den videre drift i forbindelse med tvivlspørgsmål etc.

Drift og sikkerhed

Alldialogue drifter Feedback-løsning i et sikkert datacenter inden for EU, og al kommunikation mellem brugergrænseflade og serveren i datacenteret er krypteret. Alldialogue indgår altid en databehandleraftale med kommunen, som specificerer alle detaljer om sikkerhed, drift og serversetup.

Løsningen er dækket af en driftsaftale som inkluderer

Serverovervågning 24/7, installation af sikkerhedsrelaterede patches og updates til serversoftware, Backup og Restore af systemer og brugerdata i tilfælde af nedbrud, redundante systemer – herunder firewalls, uplink, router og carrier og samtlige komponenter der udgør selve serversystemet (cloud). Fuldt klimatiseret sikkerhedsserverrum. Kvalificeret teknisk personale til stede 24/7, Batteri- og Diesel nødstrømsforsyninger.

Software

Løsningen er webbaseret og kan anvendes på alle browsere, herunder IE10+. Løsningen kan også tilgås via android og IOS. Løsningen driftes på et fuldt redundant Linux baseret serversystem, som bl.a. inkluderer en Apache Webserver og en MySQL Databaseserver. Der er altså tale om et såkaldt LAMP system (Linux, Apache, MySQL, PHP).

Monitorering og systemovervågning

Netværk, redundante opkoblinger og strømforsyninger monitoreres (5 min. interval). Server Availability Monitoring: Serversystemet monitoreres gennem egne systemer (intern/ekstern) (HTTPS, SSH m.m. – 5 min. interval).

Security Scan

Der udføres dagligt ekstern sikkerhedsscanning af løsningen af tredjeparts udbyder (Comodo Group Inc.) for omgående at fremvise/klarlægge eventuelle svagheder ved systemet. Der udføres dagligt Malwarescan af data på serversystemet. Ovenstående udføres af Comodo Group Inc. – en af verdens førende virksomheder indenfor sikkerhedsløsninger i cyberspace. Løsningen kan opgraderes med sikkerhedscertifikatet “Hacker Proof” af Comodo Group Inc.

Logning af data

Der foretages fuld logning når brugerne logger på, tilgår, indsender, ændrer i data, for så vidt det er muligt at ændre i data. Logningen vil indeholde en angivelse af, hvornår, hvorfra (IP-client) handlingen foretages, hvilken handling der er tale om, og hvilke data for hvilke borgere, sagsbehandlere, osv. der er i spil.

Backup af serversoftware og data

Timelig backup af databasen indeholdende Løsningens brugerdata. Den timelige backup lagres lokalt på serveren og lægges yderligere dagligt på en dedikeret backupserver. Daglig backup af hele serversystemet inkl. serversoftware, løsningen og brugerdataen. Denne backup lagres på en dedikeret backupserver. Den daglige og timelige backup udføres uafhængigt af hinanden via to forskellige backup metoder. Der er altså tale om 2 separate backup af løsningens brugerdata uafhængig af hinanden.

Datakryptering

Adgang til applikationen foregår via SSL krypteret forbindelse. Alt brugerdata lagres krypteret i databasen. Løsningen benytter et SSL (Extended Validation) certifikat (grøn sikkerhedsbjælke). Alle Certifikater Alldialogue har, er udstedet af COMODO og følger de nyeste standarder. Issuer: COMODO RSA Domain Validation Secure Server CA. Key: RSA 2048 bits (e 65537). Signature algorithm: SHA256withRSA. Protocols: TLS 1.2, TLS 1.1, TLS 1.0.

Kapacitet

Der er som udgangspunkt ingen (teknisk) øvre grænse for antallet af brugere og tilhørende samarbejder, der kan oprettes i løsningen.

IT-revision

ISO 27001 certificering for driften og ISAE 3000 erklæring til GDPR-formål.

Cases

Lejre Kommune kundecase

Cases

Lejre Kommune kundecase
Alldialogue ApS
Holsteinsgade 45
DK-2100, København Ø
Kontakt
+45 50 50 40 20
info@alldialogue.com
© Alldialogue ApS 2020
Adresse
Alldialogue ApS
Holsteinsgade 45
DK-2100, København Ø
Kontakt
+45 50 50 40 20
info@alldialogue.com
© Alldialogue ApS 2020