Formidlingsportalen

Formidlingsportalen

I forbindelse med implementeringen af Alldialogues løsninger, er det vigtigt at centralkommunen formidler  procedurer og retningslinjer til praktikerne og lederne, så alle parter nemt kan finde information om, hvad rammerne for samarbejdet er i forhold til forskellige bekymringsscenarier. Alldialogue udvikler kontinuerligt indholdet i Formidlingsportalen i samarbejdet med kommunerne. Formidlingsportalen indeholder i dag en række forskellige digitale fagrelaterede materialer, vejledninger og redskaber, som vil blive stillet til rådighed via Formidlingsportalens backend.

CMS-løsning

Formidlingsportalen er opbygget som en CMS-løsning (Content Management System), hvor den kommunale administrator altid har mulighed for at indsætte, redigere og opdatere indholdet på websitet. Med indhold forstås: Tekst, billeder, dokumenter og links til hhv. interne og eksterne sider samt filer. Indholdet på siden kan således frit vedligeholdes af den administrative bruger, der modtager en pædagogisk opbygget manual med vejledning til samtlige ændringsniveauer i portalen, indenfor de retningslinjer, der er defineret af sidens struktur og design. Administrationen af sidens indhold foregår i et backend, hvor sidens opbygning og indhold kan redigeres og efterfølgende offentliggøres (publiceres) på selve websitet (frontend).

I forbindelse med implementeringen af Alldialogues løsninger, er det vigtigt at centralkommunen formidler  procedurer og retningslinjer til praktikerne og lederne, så alle parter nemt kan finde information om, hvad rammerne for samarbejdet er i forhold til forskellige bekymringsscenarier. Alldialogue udvikler kontinuerligt indholdet i Formidlingsportalen i samarbejdet med kommunerne. Formidlingsportalen indeholder i dag en række forskellige digitale fagrelaterede materialer, vejledninger og redskaber, som vil blive stillet til rådighed via Formidlingsportalens backend.

CMS-løsning

Formidlingsportalen er opbygget som en CMS-løsning (Content Management System), hvor den kommunale administrator altid har mulighed for at indsætte, redigere og opdatere indholdet på websitet. Med indhold forstås: Tekst, billeder, dokumenter og links til hhv. interne og eksterne sider samt filer. Indholdet på siden kan således frit vedligeholdes af den administrative bruger, der modtager en pædagogisk opbygget manual med vejledning til samtlige ændringsniveauer i portalen, indenfor de retningslinjer, der er defineret af sidens struktur og design. Administrationen af sidens indhold foregår i et backend, hvor sidens opbygning og indhold kan redigeres og efterfølgende offentliggøres (publiceres) på selve websitet (frontend).

Formidlingsportalen er et arbejdsredskab til alle medarbejdere, som arbejder med børn og unge i Hjørring Kommune. I arbejdet med tidlig opsporing og indsatser kræver det, at det står klart for alle, hvad de præcist skal gøre, når der opstår en bekymring og hvad man kan forvente af øvrige fagprofessionelle. Formidlingsportalen gør os bedre rustet til at identificere børn, så tidligt som muligt, så flere børn får den rigtige indsats med det samme og dermed også undgår nogle af de indgribende foranstaltninger, som fx en anbringelse.
Anette Stevn Jensen
Børne- og Familiechef
Hjørring kommune

Søgefunktion og webstatistik

En central søgefunktion muliggør indholds-søgning på tværs af alle sider, som ligeledes er indekseret, så søgning på nyt indhold automatisk ajourføres og gør det nemt at navigere frem og tilbage. Der kan foretages logning til brug af webstatistik via Google Analytics eller SiteImprove, opsat direkte via kommunens egen Account (tracking ID), så der kan laves fuld webstatistik for sidevisninger og brugere (Alldialogue har ikke adgang til denne data).

Enkel implementering

Formidlingsportalen kan enkelt implementeres på kommunens intranet eller hjemmeside med et link, hvilket styrker den naturlige brug af de faglige redskaber i dagligdagen. CMS-platformen er 100% webbaseret og kan let tilgængeligt tilgås af alle relevante brugere uden login via browseren på mobilen, en tablet eller en computer. Dette forudsat der er forbindelse til internettet og installeret browser software på den anvendte hardware i slutbrugerens netværk.

Søgefunktion og webstatistik

En central søgefunktion muliggør indholds-søgning på tværs af alle sider, som ligeledes er indekseret, så søgning på nyt indhold automatisk ajourføres og gør det nemt at navigere frem og tilbage. Der kan foretages logning til brug af webstatistik via Google Analytics eller SiteImprove, opsat direkte via kommunens egen Account (tracking ID), så der kan laves fuld webstatistik for sidevisninger og brugere (Alldialogue har ikke adgang til denne data).

Enkel implementering

Formidlingsportalen kan enkelt implementeres på kommunens intranet eller hjemmeside med et link, hvilket styrker den naturlige brug af de faglige redskaber i dagligdagen. CMS-platformen er 100% webbaseret og kan let tilgængeligt tilgås af alle relevante brugere uden login – via browseren på mobilen, en Tablet eller en computer, forudsat der er forbindelse til internettet og installeret browser software på den anvendte hardware i slutbrugerens netværk.

Søgefunktion og webstatistik

En central søgefunktion muliggør indholds-søgning på tværs af alle sider, som ligeledes er indekseret, så søgning på nyt indhold automatisk ajourføres og gør det nemt at navigere frem og tilbage. Der kan foretages logning til brug af webstatistik via Google Analytics eller SiteImprove, opsat direkte via kommunens egen Account (tracking ID), så der kan laves fuld webstatistik for sidevisninger og brugere (Alldialogue har ikke adgang til denne data).

Enkel implementering

Formidlingsportalen kan enkelt implementeres på kommunens intranet eller hjemmeside med et link, hvilket styrker den naturlige brug af de faglige redskaber i dagligdagen. CMS-platformen er 100% webbaseret og kan let tilgængeligt tilgås af alle relevante brugere uden login via browseren på mobilen, en tablet eller en computer. Dette forudsat der er forbindelse til internettet og installeret browser software på den anvendte hardware i slutbrugerens netværk.

Fagligt indhold målrettet børne- og ungeområdet

Formidlingsportalen målrettet børne- og ungeområdet består som udgangspunkt følgende 5 digitale redskaber,
hvor kommunen selv kan tilpasse opbygning og tekstindhold via backenden:

Børnelineal

Trivselsguide

Tegn på seksuelle overgreb

Tegn på vold

”Godt at vide”

Fagligt indhold målrettet børne- og ungeområdet

Formidlingsportalen målrettet børne- og ungeområdet består som udgangspunkt følgende 5 digitale redskaber, hvor kommunen selv kan tilpasse opbygning og tekstindhold via backenden:

Børnelineal

 

Trivselsguide

 

Tegn på seksuelle overgreb

 

Tegn på vold

 

”Godt at vide”

Se Hjørring Kommunes video om Formidlingsportalen

Se Hjørring Kommunes video om Formidlingsportalen

Læs om Hjørring Kommunes erfaringer her

Alldialogue ApS
Holsteinsgade 45
DK-2100, København Ø
Kontakt
+45 50 50 40 20
info@alldialogue.com
© Alldialogue ApS 2021
Adresse
Alldialogue ApS
Holsteinsgade 45
DK-2100, København Ø
Kontakt
+45 50 50 40 20
info@alldialogue.com
© Alldialogue ApS 2021