Alldialogue kort fortalt

Historie

I 2013 blev der skabt et nyt tilbud til kommunerne, da den første generation af den tværfaglige samarbejdsplatform Familiedialog blev udviklet af Alldialogue og implementeret i Helsingør kommune, med henblik på at understøtte hele børne- og ungeområdets samarbejde. Familiedialog medførte at medarbejderne fik et redskab til hurtigere at etablere en tidlig og tværfaglig indsats i samråd med forældrene. Tiltaget bevirkede bl.a. at Helsingør kommune vandt Digitaliseringsprisens Velværdspris i 2017. Efterhånden som Familiedialog blev forbedret og udbredt til forskellige kommuner, fik vi bekræftet, et endnu større potentiale, nemlig at platformen også kan skabe ét centralt digitalt samarbejdsgrundlag for flere forskellige typer samarbejdsformål. Denne historie danner nu grundlaget for vores Vision og Mission i Alldialogue.

Vision

Offentligt samarbejde – uanset om det gælder børn og unge, ledige, kronikere og ældre – bliver ofte udfordret i forhold til koordinationen af samarbejdet på tværs og når borgerne skal inkluderes som medskabere i samarbejdet.

Visionen er at blive hjertet i kommunernes samarbejde, når der kræves en særlig indsats og sætte en ny standard for hvordan kommunerne bliver mere smidige, effektive, intelligente og sammenhængende i samarbejdet på tværs.

Mission

Missionen er at give medarbejdere mere tid til det vigtige i samarbejdet.

Historie

I 2013 blev der skabt et nyt tilbud til kommunerne, da den første generation af den tværfaglige samarbejdsplatform Familiedialog blev udviklet af Alldialogue og implementeret i Helsingør kommune, med henblik på at understøtte hele børne- og ungeområdets samarbejde. Familiedialog medførte at medarbejderne fik et redskab til hurtigere at etablere en tidlig og tværfaglig indsats i samråd med forældrene. Tiltaget bevirkede bl.a. at Helsingør kommune vandt Digitaliseringsprisens Velværdspris i 2017. Efterhånden som Familiedialog blev forbedret og udbredt til forskellige kommuner, fik vi bekræftet, et endnu større potentiale, nemlig at platformen også kan skabe ét centralt digitalt samarbejdsgrundlag for flere forskellige typer samarbejdsformål. Denne historie danner nu grundlaget for vores Vision og Mission i Alldialogue.

Vision

Offentligt samarbejde – uanset om det gælder børn og unge, ledige, kronikere og ældre – bliver ofte udfordret i forhold til koordinationen af samarbejdet på tværs og når borgerne skal inkluderes som medskabere i samarbejdet.

Visionen er at blive hjertet i kommunernes samarbejde, når der kræves en særlig indsats og sætte en ny standard for hvordan kommunerne bliver mere smidige, effektive, intelligente og sammenhængende i samarbejdet på tværs.

Mission

Missionen er at give medarbejdere mere tid til det vigtige i samarbejdet.

Alldialogue ApS
Holsteinsgade 45
DK-2100, København Ø
Kontakt
+45 50 50 40 20
info@alldialogue.com
© Alldialogue ApS 2021
Adresse
Alldialogue ApS
Holsteinsgade 45
DK-2100, København Ø
Kontakt
+45 50 50 40 20
info@alldialogue.com
© Alldialogue ApS 2021