Faser & styring

I forbindelse med implementeringen af platformen, er der typisk 4 faser, som vi hjælper jer igennem. Her stiller vi en række styringsredskaber til rådighed, som både dækker den organisatoriske og tekniske implementering.

Faser & styring

I forbindelse med implementeringen af platformen, er der typisk 4 faser, som vi hjælper jer igennem. Her stiller vi en række styringsredskaber til rådighed, som både dækker den organisatoriske og tekniske implementering.

Faser & styring

I forbindelse med implementeringen af platformen, er der typisk 4 faser, som vi hjælper jer igennem. Her stiller vi en række styringsredskaber til rådighed, som både dækker den organisatoriske og tekniske implementering.

I denne fase skal projektorganisationen opstille kvalitative samt kvantitative mål for implementeringen, i forhold til både tidsplan, omfang, risici, økonomi og udbytte. Kommunen identificerer de områder, hvor løsningen skal give værdi og udarbejder evt. en businesscase i samarbejde med Alldialogue.

Endvidere afklares om platformen teknologisk dækker de nødvendige samarbejdsbehov, således at både de kvalitative og kvantitative mål kan realiseres.

Der skal bl.a. skabes ejerskab hos lederne i forhold til ændrede opgaveløsninger, arbejdsgange, procedurer og organisering. Alle aspekter af forandringen håndteres, herunder evt. modstand/risici.

De nødvendige integrationer og aftalte tilpasninger klargøres og sikrer, at platformen fungerer i den kommunale kontekst og at alle faggrupper nemt kan tilgå løsningen. Der produceres formidlingsmaterialer, så kendskabet til løsningen udbredes til alle aktørgrupper (se aktørinvolvering) og endeligt tages der stilling til uddannelsesomfang og –forløb.

Her starter uddannelsesforløbet, hvor først superbrugere/ ambassadører uddannes, evt. efterfulgt af øvrige medarbejdere og ledere. Med udgangspunkt i krav om nye arbejdsgange, lovgivningskrav og spørgsmål fra brugerne, tages løbende stilling til nye eller ændrede procedurer relateret til brugen af løsningen. Beslutninger og retningslinjer videreformidles tydeligt og kontinuerligt til alle relevante parter i kommunen.

IT-afdelingen involveres desuden relevant undervejs i implementeringen, så grundlaget for en god overlevering fra forberedelse til drift/support etableres.

En række opfølgningsaktiviteter skal iværksættes, med henblik på at evaluere implementeringsgraden. Et fokus på selve brugen af løsningen hos ledere og medarbejdere er afgørende, for at sikre realiseringen af målene og værdiskabelsen. Herudover fortsætter øvrige aktiviteter i forhold til formidling og uddannelse af nye medarbejdere, samt driften og supporten.

I forlængelse af ovenstående har Alldialogue udviklet et styringsredskab, med en række opmærksomhedspunkter, som kommunen kan bruge i styregruppen til at vurdere, om den tekniske og organisatoriske implementering forløber som planlagt i forhold til den overordnede strategi og projektets mål – eller om der er elementer, som skal revurderes med henblik på eventuelle justeringer i strategien for implementeringen.

01

Afklaring

I denne fase skal projektorganisationen opstille kvalitative samt kvantitative mål for implementeringen, i forhold til både tidsplan, omfang, risici, økonomi og udbytte. Kommunen identificerer de områder, hvor løsningen skal give værdi og udarbejder evt. en businesscase i samarbejde med Alldialogue.

Endvidere afklares om platformen teknologisk dækker de nødvendige samarbejdsbehov, således at både de kvalitative og kvantitative mål kan realiseres.

02

Forberedelse

I denne fase skal der bl.a. skabes ejerskab hos lederne i forhold til ændrede opgaveløsninger, arbejdsgange, procedurer og organisering. Alle aspekter af forandringen håndteres, herunder evt. modstand/risici.

De nødvendige integrationer og aftalte tilpasninger klargøres og sikrer, at platformen fungerer i den kommunale kontekst og at alle faggrupper nemt kan tilgå løsningen. Der produceres formidlingsmaterialer, så kendskabet til løsningen udbredes til alle aktørgrupper (se aktørinvolvering) og endeligt tages der stilling til uddannelsesomfang og –forløb.

03

Ibrugtagning

I denne fase starter uddannelsesforløbet, hvor først superbrugere/ambassadører uddannes, evt. efterfulgt af øvrige medarbejdere og ledere. Med udgangspunkt i krav om nye arbejdsgange, lovgivningskrav og spørgsmål fra brugerne, tages løbende stilling til nye eller ændrede procedurer relateret til brugen af løsningen. Beslutninger og retningslinjer videreformidles tydeligt og kontinuerligt til alle relevante parter i kommunen.

IT-afdelingen involveres desuden relevant undervejs i implementeringen, så grundlaget for en god overlevering fra forberedelse til drift/support etableres.

04

Forankring

I denne fase skal en række opfølgningsaktiviteter iværksættes, med henblik på at evaluere implementeringsgraden. Et fokus på selve brugen af løsningen hos ledere og medarbejdere er afgørende, for at sikre realiseringen af målene og værdiskabelsen. Herudover fortsætter øvrige aktiviteter i forhold til formidling og uddannelse af nye medarbejdere, samt driften og supporten.

I forlængelse af ovenstående har Alldialogue udviklet et styringsredskab, med en række opmærksomhedspunkter, som kommunen kan bruge i styregruppen til at vurdere, om den tekniske og organisatoriske implementering forløber som planlagt i forhold til den overordnede strategi og projektets mål – eller om der er elementer, som skal revurderes med henblik på eventuelle justeringer i strategien for implementeringen.

Styregruppe og projektledelse

Når en eller flere af platformens løsninger skal implementeres, anvender vi et styringsredskab, som kan benyttes af styregruppen på de kontinuerlige styregruppemøder til at revurdere de strategiske processer og forankringen i kommunen.

Styregruppe og projektledelse

Når en eller flere af platformens løsninger skal implementeres, anvender vi et styringsredskab, som kan benyttes af styregruppen på de kontinuerlige styregruppemøder til at revurdere de strategiske processer og forankringen i kommunen.

Alldialogue ApS
Holsteinsgade 45
DK-2100, København Ø
Kontakt
+45 50 50 40 20
info@alldialogue.com
© Alldialogue ApS 2021
Adresse
Alldialogue ApS
Holsteinsgade 45
DK-2100, København Ø
Kontakt
+45 50 50 40 20
info@alldialogue.com
© Alldialogue ApS 2021