Det særlige område

Et redskab til den brede tværfaglige familieindsats

Et fælles redskab til beskrivelse og tilrettelæggelse af den brede tværfaglige indsats overfor barnet/den unge, familien og dets netværk. Formålet er at igangsætte en helhedsorienteret indsats, som er koordineret på tværs af flere fagområder. Der er også mulighed for at involvere øvrige sektorer i samarbejdet.
 
Behovet for løsningen opstår typisk på baggrund af en større bekymring om et barn eller en ung og redskabet bruges derfor ofte i forbindelse med netværksmøder, der har til formål at identificere løsninger på disse problemstillinger sammen med familien. Fokus er her at styrke barnets/den unges trivsel, hvorfor brugen af løsningen er periodisk.
 
Der er en direkte sammenhæng med de øvrige løsninger og særområdets løsning kan ligesom de øvrige bruges i overensstemmelse med kommunens procedurer, og/eller igangsættes automatisk, såfremt det via løsningen til det almene område vurderes, at der er behov for en yderligere indsats.

Et mere effektivt samarbejde

Før mødet

 • Strukturerer det tværfaglige samarbejde for alle medarbejdere.
 • CPR-opkobling viser forældremyndighed, som styrer beskeder og rettigheder.
 • Undgå at igangsætte parallelle indsatser.
 • Smartere koordination af mødeinvitationer via et fælles AD, adgang til stamdata og nem involvering af eksterne.
 • Automatiseret samtykkeprocesser: Adviserer, indhenter, styrer, varsler og dokumenterer.
 • Automatisk orientering af forældremyndig part, som ikke er en del af dialogen.
 • Bedre mulighed for mødeforberedelse. Viden samles ét sted og man skal ikke skal bruge tid på at finde dokumenter frem.

Under mødet

 • Borger opnår indsigt og inddrages inden mødet, hvilket ofte reducerer behovet for mødetid.
 • Fælles adgang til dokumenter, der deles imellem samarbejdspartnerne.
 • Øget mødeeffektivitet (kortere møder) pga. samlet viden og rød tråd i forløb.

Efter mødet

 • Automatiske referater og dialograpporter til journalisering.
 • Informationsoverdragelse ved udeblivelse. Deltagere der har fået samtykke kan altid logge ind og blive opdateret.
 • Enkel overdragelse af tovholderrollen med tilhørende informationsgrundlag.
 • Automatiske beskeder holder brugerne opdateret på diverse handlinger i relation til platformen.

Øvrige effekter

Der er med løsningen mulighed for at minimere sandsynligheden for at problemerne forværres, idet den tværfaglige indsats sættes betydeligt bedre i system. Der vil foregå en automatisk implementering af et fælles sprog og en metodik, som kan sikre en højere grad af rettidig omhu ved en mere velkoordineret tidlig indsats. Et stærkere samarbejde sikrer større sandsynlighed for at lykkes med indsatserne. Der har desuden været en tendens til, at der har været behov for færre møder mellem borger og kommune, når de har anvendt løsningen, idet man ved hjælp af redskabet bedre kan samle møderne i de mere komplekse sager. Desuden har der været færre af de ”unødvendige” underretninger (lettere trivselsproblematikker, skolefravær, genunderretninger) og en mindre stigning i de nødvendige underretninger (svære trivselsproblematikker, vold og seksuelle overgreb).

Mobiltilpasset design

Til løsningen medfølger et mobiltilpasset design, som gør det nemmere for både borgere og medarbejdere at bruge redskabet. Der kan bl.a. downloades en mobil app, hvorfra der kan logges ind.

Statistik

Løsningen indsamler automatisk statistik for bl.a. progressionen i samarbejdet. Dette er normalt informationer som ikke er tilgængelige i realtid.

Overholdelse af databeskyttelsesloven

Platformen skaber dokumentation for kommunens håndtering af de personfølsomme data,
herunder sikring af indhentning af samtykke på diverse nødvendige tidspunkter.

Få en præsentation

Ønsker du at få en uforpligtende præsentation af mulighederne med løsningen, kan du klikke her for at angive dine kontaktoplysninger.
Så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Alldialogue ApS
Holsteinsgade 45
DK-2100, København Ø
Kontakt
+45 50 50 40 20
info@alldialogue.com
© Alldialogue ApS 2021
Adresse
Alldialogue ApS
Holsteinsgade 45
DK-2100, København Ø
Kontakt
+45 50 50 40 20
info@alldialogue.com
© Alldialogue ApS 2021