Det almene område

Et fælles redskab til den lokale tværfaglige indsats indenfor skole og dagtilbud

Behovet kan opstå på baggrund af pædagogiske udfordringer med et barn eller en ung.

Til beskrivelse, tilrettelæggelse og dokumentation af den lokale tværfaglige indsats, for at forbedre de pædagogiske omstændigheder.

Redskabet følger barnet / den unge i hele dets institutions/skoletid og er derfor et kontinuerligt redskab.

Et mere effektivt samarbejde

 • Strukturerer det tværfaglige samarbejde for alle medarbejdere.
 • Sikrer en rød tråd og fælles sagsbehandling i hele barnets institutionsforløb.
 • CPR-opkobling viser forældremyndighed, som styrer beskeder og rettigheder.
 • Undgå at igangsætte parallelle indsatser.
 • Smartere koordination af mødeinvitationer via et fælles AD, adgang til stamdata og nem involvering af eksterne.
 • Automatiseret samtykkeprocesser: Adviserer, indhenter, styrer, varsler og dokumenterer.
 • Automatisk orientering af forældremyndig part, som ikke er en del af dialogen.
 • Nemmere koordination af kollegaers fortløbende input.
 • Smartere koordination af leders kommentarer og underskrift.
 • Nemmere koordination med forældre og indhentning af deres kommentarer og underskrifter.
 • Fælles adgang til dokumenter, der deles mellem samarbejdspartnerne.
 • Automatiske referater og dialograpporter til journalisering.
 • Enkel overdragelse af tovholderrollen med tilhørende informationsgrundlag.
 • Automatiske beskeder holder brugerne opdateret på diverse handlinger i relation til platformen.

Øvrige effekter

Der er med denne løsning mulighed for at minimere sandsynligheden for at udfordringerne forværres, idet den tidlige indsats sættes betydeligt bedre i system, da den daglige brug øger fokus og handlekraft i forhold til den tidlige opsporing. Der vil foregå en automatisk implementering af en fælles metodik og der kan sikres en højere grad af rettidig omhu ved en mere velkoordinerede tidlig indsats. Et stærkere samarbejde skaber en større sandsynlighed for at I lykkes med indsatserne.

Mobiltilpasset design

Til løsningen medfølger et mobiltilpasset design, som gør det nemmere for både borgere og medarbejdere at bruge redskabet. Der kan bl.a. downloades en mobil app, hvorfra der kan logges ind.

Statistik

Løsningen indsamler automatisk statistik for bl.a. progressionen i samarbejdet. Dette er normalt informationer som ikke er tilgængelige i realtid.

Sæt jeres eget præg på løsningen

Redskabet er en ”whitelabel” løsning, hvilket betyder at kommunen selv kan navngive løsningen, så der sikres overensstemmelse med jeres kommunikationsstrategi i forhold til proceduren for anvendelsen og formålet. F.eks. kalder nogle kommuner redskabet for Pædagogisk Notat, når det anvendes på almen området.

Platformen udsender en række automatiske beskeder til både medarbejdere og borgere, hvilket sparer medarbejderne for en masse tid i forhold til at formulere og koordinere mailkorrespondancer. Det er muligt at have indflydelse på ordlyden af de automatiserede invitationer til deltagerne i samarbejdet, så løsningen understøtter kommunens egen kommunikationsstrategi.

I løsningen indgår der en tværfaglig Børnelineal, enten med standard indhold eller i en kommune tilpasset version. Via en backendhar kommunen adgang til at justere alle beskrivelser, så de vil afspejle jeres eget almene område.

På den måde kan tilpasningsmulighederne understøtte kommunens strategier inden for børne-/ungeområdet og sikre, at de aktuelle informationer formidles på de rigtige tidspunkter til diverse interessenter.

Overholdelse af databeskyttelsesloven

Platformen skaber dokumentation for kommunens håndtering af de personfølsomme data,
herunder sikring af indhentning af samtykke på diverse nødvendige tidspunkter.

Få en præsentation

Ønsker du at få en uforpligtende præsentation af mulighederne med løsningen, kan du klikke her for at angive dine kontaktoplysninger.
Så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Alldialogue ApS
Holsteinsgade 45
DK-2100, København Ø
Kontakt
+45 50 50 40 20
info@alldialogue.com
© Alldialogue ApS 2021
Adresse
Alldialogue ApS
Holsteinsgade 45
DK-2100, København Ø
Kontakt
+45 50 50 40 20
info@alldialogue.com
© Alldialogue ApS 2021