Familiedialog i Lolland Kommune

Lolland kommune startede i 2016 med implementeringen af Familiedialog, der i dag anvendes af 600 medarbejdere. Familiedialog benyttes i alle dialogmøder samt i proceduren for indstilling til PPR og Sundhedstjenesten, hvilket både gælder for psykologer, tale-/hørekonsulenter, læsevejledere, indskolingskonsulenter, sundhedsplejersker, ergo- og fysioterapeuter, etc.

I Lolland kommune er den tidlige indsats i familiesamarbejdet struktureret, sat i system og dokumenterbar ved hjælp af Familiedialog. Samarbejdet med forældre er mere effektivt ved, at der spares tid på koordinering, samtykkeindhentning, mødeafholdelse og opfølgning. I forbindelse med dialogmøder skal der desuden ikke skrives referater, hvilket letter arbejdet for de faglige mødedeltagere, da rapporten fra Familiedialog udgør referatet.

Fra problem til ressourcefokus

Familiedialog har hjulpet medarbejderne med at anvende LØFT (Løsningsfokuseret Tilgang) i praksis og holde fokus på at arbejde mere løsningsfokuseret i forhold til barnet/den unge og familien og koncentrere sig i mindre grad om problemer og årsager.

Tidlig opsporing

Lolland Kommunes medarbejdere opsporer meget tidligere end før og reagerer på de første bekymringer i stedet for at vente til bekymringsgraden nærmer sig en underretning. Samtidig har personalet i almenområdet fået konkrete redskaber til at arbejde mere forebyggende.

Effektivisering af arbejdsprocesser

Medarbejdere, der er trænede i at anvende Familiedialog som redskab vurderer, at de sparer rigtig meget af tidsforbruget på alle arbejdsprocesserne sammenlignet med, hvis de skulle lave samme tidlige indsats uden Familiedialog og de medfølgende funktionaliteter. Dvs. tidsforbruget til følgende aktiviteter:

  1. Tage initiativ til dialog og invitere forældre, medarbejdere, evt. eksterne deltagere til samarbejdet, herunder finde relevante medarbejdere, skrive mail-invitationerne og sørge for mødeinformation og -invitation til familien.
  2. Indhentelse af samtykke og sikring af overholdelse af GDPR
  3. Forberedelse til dialogen
  4. Afholdelse af møder
  5. Udarbejdelse og arkivering af referater/dialograpport efter hvert møde
Alldialogue ApS
Holsteinsgade 45
DK-2100, København Ø
Kontakt
+45 50 50 40 20
info@alldialogue.com
© Alldialogue ApS 2021
Adresse
Alldialogue ApS
Holsteinsgade 45
DK-2100, København Ø
Kontakt
+45 50 50 40 20
info@alldialogue.com
© Alldialogue ApS 2021