København Kommunes nye journalsystem

Børne- og Ungdomsforvaltningen i Københavns kommune (KK) har behov for en løsning – et webbaseret fagsystem, der fungerer som en kombination af et journaliseringssystem og et samarbejdsværktøj (JOSA) mellem forskellige faggrupper i Københavns Kommune, borgere i/uden for Københavns Kommune og eksterne samarbejdspartnere uden for Københavns Kommune omkring en given sag inden for støtteområdet i Børne- og Ungdomsforvaltningens Tværfaglige Supportfunktion (kaldet PPR i andre kommuner) og Center for Specialundervisning for Voksne (CSV).

Systemet skal gennem digitaliserede samarbejdsprocesser understøtte den måde, faggrupperne i Den tværfaglige Supportfunktion og Center for Specialundervisning for Voksne arbejder på. Faggrupperne arbejder med følgende hovedområder: Støtteforløb for børn 0-18 år og deres forældre eller værger; støtteforløb og undervisning af voksne evt. med værger; observationer og støtteforløb for grupper af børn eller medarbejdere, fx en skoleklasse, en stue i en institution eller en gruppe af pædagoger.

Systemet skal understøtte de gængse sagsforløb for de forskellige faggrupper og være konfigurerbart for systemadministrator, så det til enhver tid understøtter Børne- og Ungdomsforvaltningens organisation og arbejdsgange. De forskellige faggrupper har både fælles og individuelle arbejdsprocesser og arbejdsområder. Derfor skal løsningen opsættes, så den matcher de forskellige faggruppers behov, både i forhold til det fagspecifikke arbejde og samarbejdet på tværs af faggrupper og med eksterne samarbejdspartnere uden for Københavns Kommune, fx privatpraktiserende læger, hospitaler, regioner og andre kommuner.

Løsningen skal kunne tilpasses ændringer inden for fagområderne, fx ny lovgivning, ændrede ydelser og arbejdsgange eller nye indsatser.

Systemet skal sikre, at de informationer, der registreres i forbindelse med servicering, rådgivning og interaktion med den enkelte borger, behandles i fuld overensstemmelse med gældende dansk lovgivning, herunder offentlighedsloven, forvaltningsloven, sundhedsloven, serviceloven, dagtilbudsloven samt Databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven.

Data fra det nuværende fagsystem, Kingo, skal konverteres over i det nye system på en måde, så fagmedarbejdere i det nye system kan arbejde videre med sager fra det nuværende fagsystem.

Lidt om organiseringen i Københavns kommune

Den tværfaglige Støttefunktion er organisatorisk placeret under forvaltningens 5 geografiske områder og underopdelt i selvstændige teams af specialiserede fagmedarbejdere (psykologer, støttepædagoger, tale-høre-lærere og fys- ergoterapeuter), som varetager opgaver inden for eget geografiske område i samarbejde med områdets skoler og institutioner.

Den tværfaglige Supportfunktion består af 5 teams i hvert område: Team A og B er sundhedsplejerskerne (som ikke skal oprettes som brugere af systemet i første omgang), Team C er psykologer, Team D er tale-høre-lærere og konsulenter, og Team E er støttepædagoger. Hertil kommer administrative medarbejdere med sekretærfunktion. Denne teamstruktur forventes ændret i 2020, men de forskellige faggrupper vil fortsat være de samme.

Desuden findes den bydækkende enhed Børnecenter København (BCK – organisatorisk placeret under område Indre By/Østerbro), hvor fysio- og ergoterapeuterne arbejder (sammen med psykologer og tale-hørelærere).

Institutionerne er organiseret i klynger med hver sin klyngeleder og en række institutioner, som har et samarbejde på tværs i klyngen. Der findes en lang række selvejende institutioner, hvoraf nogle er organiseret i såkaldte netværk, der minder om klynger, men som juridisk har en helt anden status, da selvejende institutioner er selvstændige CVR- enheder. Der findes desuden et mindre antal private institutioner. Forvaltningen registrerer, hvilke institutioner eller pasningstilbud, børnene er indmeldt i.

I forhold til skoleområdet går en lang række børn i kommunen i private skoler. Forvaltningen registrerer, hvilken skole børnene går på. Private skoler har på samme måde som kommuneskoler en aftale med Den tværfaglige Supportfunktion om, at der ydes bistand til og samarbejde omkring børn med behov for fx psykologhjælp.

CSV er på samme måde som BCK en bydækkende enhed. CSV´s brugere er voksne, som bor i eller uden for Københavns Kommune. CSV hjælper også børn med synshandicap. CSV´s Børnesynsfaggruppe har et samarbejde Den tværfaglige Supportfunktion, dvs. de kan have sager, som går på tværs.

Det faglige ansvar for løsningen i forhold til Den tværfaglige Supportfunktion er forankret i Fagligt Center (FAC). I FAC findes det centrale visitationsteam, som laver indstillinger til specialpædagogisk bistand. Det faglige ansvar for løsningen ift. CSV er forankret hos CSV.

Systemejerskabet ligger hos Administrativt Ressourcecenter/Digitalisering og IT (DIT).

København Kommunes nye journalsystem

Børne- og Ungdomsforvaltningen i Københavns kommune (KK) har behov for en løsning – et webbaseret fagsystem, der fungerer som en kombination af et journaliseringssystem og et samarbejdsværktøj (JOSA) mellem forskellige faggrupper i Københavns Kommune, borgere i/uden for Københavns Kommune og eksterne samarbejdspartnere uden for Københavns Kommune omkring en given sag inden for støtteområdet i Børne- og Ungdomsforvaltningens Tværfaglige Supportfunktion (kaldet PPR i andre kommuner) og Center for Specialundervisning for Voksne (CSV).

Systemet skal gennem digitaliserede samarbejdsprocesser understøtte den måde, faggrupperne i Den tværfaglige Supportfunktion og Center for Specialundervisning for Voksne arbejder på. Faggrupperne arbejder med følgende hovedområder: Støtteforløb for børn 0-18 år og deres forældre eller værger; støtteforløb og undervisning af voksne evt. med værger; observationer og støtteforløb for grupper af børn eller medarbejdere, fx en skoleklasse, en stue i en institution eller en gruppe af pædagoger.

Systemet skal understøtte de gængse sagsforløb for de forskellige faggrupper og være konfigurerbart for systemadministrator, så det til enhver tid understøtter Børne- og Ungdomsforvaltningens organisation og arbejdsgange. De forskellige faggrupper har både fælles og individuelle arbejdsprocesser og arbejdsområder. Derfor skal løsningen opsættes, så den matcher de forskellige faggruppers behov, både i forhold til det fagspecifikke arbejde og samarbejdet på tværs af faggrupper og med eksterne samarbejdspartnere uden for Københavns Kommune, fx privatpraktiserende læger, hospitaler, regioner og andre kommuner.

Løsningen skal kunne tilpasses ændringer inden for fagområderne, fx ny lovgivning, ændrede ydelser og arbejdsgange eller nye indsatser.

Systemet skal sikre, at de informationer, der registreres i forbindelse med servicering, rådgivning og interaktion med den enkelte borger, behandles i fuld overensstemmelse med gældende dansk lovgivning, herunder offentlighedsloven, forvaltningsloven, sundhedsloven, serviceloven, dagtilbudsloven samt Databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven.

Data fra det nuværende fagsystem, Kingo, skal konverteres over i det nye system på en måde, så fagmedarbejdere i det nye system kan arbejde videre med sager fra det nuværende fagsystem.

Lidt om organiseringen i Københavns kommune

Den tværfaglige Støttefunktion er organisatorisk placeret under forvaltningens 5 geografiske områder og underopdelt i selvstændige teams af specialiserede fagmedarbejdere (psykologer, støttepædagoger, tale-høre-lærere og fys- ergoterapeuter), som varetager opgaver inden for eget geografiske område i samarbejde med områdets skoler og institutioner.

Den tværfaglige Supportfunktion består af 5 teams i hvert område: Team A og B er sundhedsplejerskerne (som ikke skal oprettes som brugere af systemet i første omgang), Team C er psykologer, Team D er tale-høre-lærere og konsulenter, og Team E er støttepædagoger. Hertil kommer administrative medarbejdere med sekretærfunktion. Denne teamstruktur forventes ændret i 2020, men de forskellige faggrupper vil fortsat være de samme.

Desuden findes den bydækkende enhed Børnecenter København (BCK – organisatorisk placeret under område Indre By/Østerbro), hvor fysio- og ergoterapeuterne arbejder (sammen med psykologer og tale-hørelærere).

Institutionerne er organiseret i klynger med hver sin klyngeleder og en række institutioner, som har et samarbejde på tværs i klyngen. Der findes en lang række selvejende institutioner, hvoraf nogle er organiseret i såkaldte netværk, der minder om klynger, men som juridisk har en helt anden status, da selvejende institutioner er selvstændige CVR- enheder. Der findes desuden et mindre antal private institutioner. Forvaltningen registrerer, hvilke institutioner eller pasningstilbud, børnene er indmeldt i.

I forhold til skoleområdet går en lang række børn i kommunen i private skoler. Forvaltningen registrerer, hvilken skole børnene går på. Private skoler har på samme måde som kommuneskoler en aftale med Den tværfaglige Supportfunktion om, at der ydes bistand til og samarbejde omkring børn med behov for fx psykologhjælp.

CSV er på samme måde som BCK en bydækkende enhed. CSV´s brugere er voksne, som bor i eller uden for Københavns Kommune. CSV hjælper også børn med synshandicap. CSV´s Børnesynsfaggruppe har et samarbejde Den tværfaglige Supportfunktion, dvs. de kan have sager, som går på tværs.

Det faglige ansvar for løsningen i forhold til Den tværfaglige Supportfunktion er forankret i Fagligt Center (FAC). I FAC findes det centrale visitationsteam, som laver indstillinger til specialpædagogisk bistand. Det faglige ansvar for løsningen ift. CSV er forankret hos CSV.

Systemejerskabet ligger hos Administrativt Ressourcecenter/Digitalisering og IT (DIT).

Alldialogue ApS
Holsteinsgade 45
DK-2100, København Ø
Kontakt
+45 50 50 40 20
info@alldialogue.com
© Alldialogue ApS 2021
Adresse
Alldialogue ApS
Holsteinsgade 45
DK-2100, København Ø
Kontakt
+45 50 50 40 20
info@alldialogue.com
© Alldialogue ApS 2021