Baggrund

Hjørring Kommune har haft den digitale handleguide siden efteråret 2017.

Redskabet blev taget i brug i forlængelse af et projekt omkring ”Lige muligheder for alle”, som havde til formål at skærpe netop det tværfaglige samarbejde – altså en vision om ”fælles ansvar” ind i opgaveløsningen. Derfor blev der sat et særligt fokus på fælles sprog og fælles værktøjer i de kommunale indsatser.

Udviklingen af en fælles værktøjskasse på tværs af børne- og familieområdet, dagtilbud og skoleområdet herunder muligheden for et fælles sprog ift. de børn, som fagpersonalet bliver opmærksomme på, blev derfor sat højt på dagsordenen.

Formål

Formålet med udviklingen og implementeringen af den elektroniske handleguide i Hjørring Kommune var:

  • At få en fælles værktøjskasse
  • At få et fælles sprog at snakke bekymringsgrad ud fra
  • Styrke det tværprofessionelle samarbejde på tværs af børne- og familieområdet og dagtilbud og skoleområdet.

Brugen i dag

Den elektroniske handleguide bruges i dag som et redskab til at skalere en bekymring for et barn eller en ung, samt herefter se hvilke handlemuligheder der er i kommunen afhængig af bekymringsgraden. Børnelinealen samt Trivselsguiden er i høj grad første skridt, når en lærer eller pædagog i Hjørring Kommune oplever en bekymring for et barn eller en ung. Det er her den indledende tvivl/bekymring foldes ud.

Børnelinealen er ligeledes tænkt ind ift. den fælles analysemodel, som Hjørring Kommune har, hvor udfordringerne udfoldes i endnu højere grad. Her er Børnelinealen således både et indledende redskab, men ligeledes en mulighed ift. at se progression ved at bruge Børnelinealen igen efter der har været iværksat indsatser.

Herudover bruges Børnelinealen ift. fx de tværfaglige distriktsteams, som eksisterer, hvor lærer eller pædagoger kan få sparring fra fx PPR, rådgiver mv. Her bliver den således også en del af udgangspunktet for at komme ind i ydereligere sparring i et tværfagligt forum.

Endelig er det blevet den platform, hvor alt tværfagligt materiale fx handlevejledninger, fokusområdet osv. samles. Har man således en bekymring, så ligger alle tværgående redskaber, vejledninger mv. samledes derinde. Så har hver faggruppe naturligvis særlige metoder osv., som ligger i eget fagsystem eller andre steder.

Så Børnelinealen og Trivselsguiden er en integreret del af samt udgangspunktet for, hvordan man som fagprofessionel forholder sig ved begyndende bekymring. Børnelinealen er således samtænkt med øvrige redskaber i Kommunen og ligeledes tænkt ind ift. de forskellige tværfaglige fora, som eksisterer. Den er en del af det fælles sprog, som bruges, når bekymring vedr. trivsel skal drøftes samt den fungerer som platform for alle fælles, tværgående redskaber, vejledninger, skemaer osv. er samlet her.

Børnelinealen bidrager i Hjørring Kommune med at sikre et systematisk og nuanceret syn på trivslen hos det pågældende barn samtidig med at det er et redskab som bruges på tværs af fagområder. Det giver et godt udgangspunkt for fælles drøftelse. Samtidig skaber det overblik at have alt det tværgående materiale samlet ét sted.

Baggrund

Hjørring Kommune har haft den digitale handleguide siden efteråret 2017.

Redskabet blev taget i brug i forlængelse af et projekt omkring ”Lige muligheder for alle”, som havde til formål at skærpe netop det tværfaglige samarbejde – altså en vision om ”fælles ansvar” ind i opgaveløsningen. Derfor blev der sat et særligt fokus på fælles sprog og fælles værktøjer i de kommunale indsatser.

Udviklingen af en fælles værktøjskasse på tværs af børne- og familieområdet, dagtilbud og skoleområdet herunder muligheden for et fælles sprog ift. de børn, som fagpersonalet bliver opmærksomme på, blev derfor sat højt på dagsordenen.

Formål

Formålet med udviklingen og implementeringen af den elektroniske handleguide i Hjørring Kommune var:

  • At få en fælles værktøjskasse
  • At få et fælles sprog at snakke bekymringsgrad ud fra
  • Styrke det tværprofessionelle samarbejde på tværs af børne- og familieområdet og dagtilbud og skoleområdet.

Brugen i dag

Den elektroniske handleguide bruges i dag som et redskab til at skalere en bekymring for et barn eller en ung, samt herefter se hvilke handlemuligheder der er i kommunen afhængig af bekymringsgraden. Børnelinealen samt Trivselsguiden er i høj grad første skridt, når en lærer eller pædagog i Hjørring Kommune oplever en bekymring for et barn eller en ung. Det er her den indledende tvivl/bekymring foldes ud.

Børnelinealen er ligeledes tænkt ind ift. den fælles analysemodel, som Hjørring Kommune har, hvor udfordringerne udfoldes i endnu højere grad. Her er Børnelinealen således både et indledende redskab, men ligeledes en mulighed ift. at se progression ved at bruge Børnelinealen igen efter der har været iværksat indsatser.

Herudover bruges Børnelinealen ift. fx de tværfaglige distriktsteams, som eksisterer, hvor lærer eller pædagoger kan få sparring fra fx PPR, rådgiver mv. Her bliver den således også en del af udgangspunktet for at komme ind i ydereligere sparring i et tværfagligt forum.

Endelig er det blevet den platform, hvor alt tværfagligt materiale fx handlevejledninger, fokusområdet osv. samles. Har man således en bekymring, så ligger alle tværgående redskaber, vejledninger mv. samledes derinde. Så har hver faggruppe naturligvis særlige metoder osv., som ligger i eget fagsystem eller andre steder.

Så Børnelinealen og Trivselsguiden er en integreret del af samt udgangspunktet for, hvordan man som fagprofessionel forholder sig ved begyndende bekymring. Børnelinealen er således samtænkt med øvrige redskaber i Kommunen og ligeledes tænkt ind ift. de forskellige tværfaglige fora, som eksisterer. Den er en del af det fælles sprog, som bruges, når bekymring vedr. trivsel skal drøftes samt den fungerer som platform for alle fælles, tværgående redskaber, vejledninger, skemaer osv. er samlet her.

Børnelinealen bidrager i Hjørring Kommune med at sikre et systematisk og nuanceret syn på trivslen hos det pågældende barn samtidig med at det er et redskab som bruges på tværs af fagområder. Det giver et godt udgangspunkt for fælles drøftelse. Samtidig skaber det overblik at have alt det tværgående materiale samlet ét sted.

Alldialogue ApS
Holsteinsgade 45
DK-2100, København Ø
Kontakt
+45 50 50 40 20
info@alldialogue.com
© Alldialogue ApS 2021
Adresse
Alldialogue ApS
Holsteinsgade 45
DK-2100, København Ø
Kontakt
+45 50 50 40 20
info@alldialogue.com
© Alldialogue ApS 2021