Sikker borgerkommunikation

Sikker borger-
kommunikation

Med Borgerdialog kan I kommunikere nemt og sikkert med borgerne over mobilen. Samtidig sikrer I overholdelse af GDPR  og sparer tid på koordinering, dokumentation, indhentning og opdatering af samtykke.

Med Borgerdialog kan I kommunikere nemt og sikkert med borgerne over mobilen. Samtidig sikrer I overholdelse af GDPR  og sparer tid på koordinering, dokumentation, indhentning og opdatering af samtykke.

Sikker dialog

Kan anvendes én til én eller når I samarbejder tværfagligt, med flere aktører som er inde over borgerens forløb.

Brugervenligt

Kan bruges på alle enheder (PC, tablet og mobil), til at kommunikere sikkert og lovligt på tværs af fagområder.

Samtykke

Har automatiserede samtykkeprocesser og styring af læserettigheder, der sikrer og dokumenterer at lovgivningen for deling af data overholdes.

Overblik

Skaber klarhed om hvem, hvad og hvornår der kommunikeres med borgeren.

Journalisering

Har indholds- og modulbaseret rapportgenerering, hvilket kan sendes sikkert via tunnelløsningen til ESDH og journalsystemer.

Statistik

Modul til ledelsesinformation giver mulighed for at trække statistik i relation til alle perioder, enheder og målgruppers aktiviteter.

Sikker dialog

Kan anvendes én til én eller når I samarbejder tværfagligt, med flere aktører som er inde over borgerens forløb.

Brugervenligt

Kan bruges på alle enheder (PC, tablet og mobil), til at kommunikere sikkert og lovligt på tværs af fagområder.

Samtykke

Har automatiserede samtykkeprocesser og styring af læserettigheder, der sikrer og dokumenterer at lovgivningen for deling af data overholdes.

Overblik

Skaber klarhed om hvem, hvad og hvornår der kommunikeres med borgeren.

Journalisering

Har indholds- og modulbaseret rapportgenerering, hvilket kan sendes sikkert via tunnelløsningen til ESDH og journalsystemer.

Statistik

Modul til ledelsesinformation giver mulighed for at trække statistik i relation til alle perioder, enheder og målgruppers aktiviteter.

Sikkerhed

Borgerdialog lever op til alle gældende sikkerhedsforanstaltninger. Borgeren logger ind via NemID og 2 factor login for eksterne samarbejdspartnere, medarbejdere logger ind med SSO (single sign on). Al kommunikation er krypteret og læserettighedsstyret, som sikrer at ingen har adgang til information, de ikke har fået borgerens samtykke til.

Data bliver ikke gemt på telefonen, så mistes en telefon er data stadig i sikkerhed. Systemets servere er ISO certificeret, så fortrolig data forlader aldrig EU. Borgerdialogs kommunikationsprocesser med serveren dokumenteres årligt med en uafhængig IT revisionserklæring.

Sikkerhed

Borgerdialog lever op til alle gældende sikkerhedsforanstaltninger. Borgeren logger ind via NemID og 2 factor login for eksterne samarbejdspartnere, medarbejdere logger ind med SSO (single sign on). Al kommunikation er krypteret og læserettighedsstyret, som sikrer at ingen har adgang til information, de ikke har fået borgerens samtykke til.

Data bliver ikke gemt på telefonen, så mistes en telefon er data stadig i sikkerhed. Systemets servere er ISO certificeret, så fortrolig data forlader aldrig EU. Borgerdialogs kommunikationsprocesser med serveren dokumenteres årligt med en uafhængig IT revisionserklæring.

Borgerdialog er modulopbygget og kan fleksibelt suppleres med andre moduler, fx

Feedback

Hvor det er muligt at indhente feedback fra borgeren og øvrige aktører, i forhold til hvordan samarbejdet opleves. Kommunen kan selv definere feedbackspørgsmålene og seneste feedback besvarelser vises også i en progressionsvisning, hvor den oplevelse udvikling af samarbejdet kan ses over tid.

Fælles kalender

Hvor borgerens aftaler er samlet, og hvor både borger, kontaktperson og andre aktører, kan få et fælles overblik og dermed lave en velkoordineret indsats.

Mentorplan

Der er en digital plan, som kan bruges i samarbejdet mellem mentor og borger. Her kan delmål og konkrete opgaver dokumenteres og planen kan løbende justeres i forhold til, hvad der lykkedes og hvad der fortsat er fokus på.

Borgerplaner

Er en mulighed for at sikre borger og kontaktperson et samlet overblik over de planer, der udarbejdes med borgeren, fx uddannelsesplan, jobplan og behandlingsplan. Fagpersoner kan sikkert sende mail direkte fra fagsystem til Borgerdialog, hvor planerne ligger tilgængelige for borger og kontaktperson.

Borgerdialog er modulopbygget og kan fleksibelt suppleres med andre moduler, fx

Feedback

Hvor det er muligt at indhente feedback fra borgeren og øvrige aktører, i forhold til hvordan samarbejdet opleves. Kommunen kan selv definere feedbackspørgsmålene og seneste feedback besvarelser vises også i en progressionsvisning, hvor den oplevelse udvikling af samarbejdet kan ses over tid.

Fælles kalender

Hvor borgerens aftaler er samlet, og hvor både borger, kontaktperson og andre aktører, kan få et fælles overblik og dermed lave en velkoordineret indsats.

Mentorplan

Der er en digital plan, som kan bruges i samarbejdet mellem mentor og borger. Her kan delmål og konkrete opgaver dokumenteres og planen kan løbende justeres i forhold til, hvad der lykkedes og hvad der fortsat er fokus på.

Borgerplaner

Er en mulighed for at sikre borger og kontaktperson et samlet overblik over de planer, der udarbejdes med borgeren, fx uddannelsesplan, jobplan og behandlingsplan. Fagpersoner kan sikkert sende mail direkte fra fagsystem til Borgerdialog, hvor planerne ligger tilgængelige for borger og kontaktperson.

Integrationer

ADFS eller Azure AD
(medarbrejderdata)
Nem Login
(borger og medarbejdere)
Digital post og Doc2mail
Tunnelløsning (Fx SEPO)
Udvidet CPR-opslag via Serviceplatformen
Integration til Outlook kalender og mail

Integrationer

ADFS eller Azure AD
(medarbrejderdata)
Nem Login
(borger og medarbejdere)
Digital post og Doc2mail
Tunnelløsning (Fx SEPO)
Udvidet CPR-opslag via Serviceplatformen
Integration til Outlook kalender og mail

Opstart og implementering af Borgerdialog

Borgerdialog er nemt at implementere og brugervenligt opbygget.
Derfor lettes oplæringen og tilvænningen af både borgere og medarbejdere i kommunen. Alldialogue vil sammen med jer udarbejde en detaljeret implementeringsplan, som tager højde for både omfang, tidshorisont og jeres specifikke behov.

Læs mere om:

Opstartsmuligheder

Der er flere måder I som kommune, kan komme i gang med Borgerdialog. Alldialogues konsulenter vil hjælpe jer med at identificere den opstartsmodel, der matcher det omfang I ønsker og vil efterfølgende være i tæt kontakt med jer under hele opstartsprocessen.

Sandkasse

Opdag platformen

 • Opstartstræning
 • Ubegrænset support
 • Hjælpevideoer, brugervejledning og guidemateriale

Dedikeret

Afprøv platformen

Sandkasse +

 • Dedikeret projektleder
 • Uddannelse af medarbejdere
 • Opfølgning på og dokumentation af projekt

Udvidet

Samarbejde på jeres egen måde

Dedikeret +

 • Udvidet projektledelse
 • Teknisk integration
 • Udvidet superbrugeruddannelse
 • Tilpasninger
 • Styregrupper og arbejdsgrupper

Enterprise

Udrulning til hele organisationen

Udvidet +

 • Strategi og implementering
 • Organisering
 • Formidling og kommunikation
 • Løbende superbrugeruddannelse
 • Business case

Når I vælger Borgerdialog, som den sikre erstatning for SMS, skal medarbejdere og borgere trænes i at anvende det brugervenlige system. Igennem hele implementeringen samarbejder I med et konsulentteam fra Alldialogue, der sikrer den tekniske klargøring af løsningen, uddanner superbrugere i Borgerdialogs muligheder og bistår med øvrig sparring undervejs.

Implementeringen af Borgerdialog, forløber igennem følgende faser:

1. Forberedelse og teknisk klargøring

Borgerdialog opsættes til jeres kommune.

2. Uddannelse af superbrugere i Borgerdialog

Udvalgte superbrugere undervises af Alldialogues konsulenter.

3. Formidling til relevante medarbejdere

Superbrugere videreformidler og oplærer kollegaer.

4. Information til borgeren

Borgerens kontaktperson vejleder om Borgerdialog.

5. Løbende support

Alldialogues konsulenter yder support til superbrugere, medarbejdere og borgere.

Drift og sikkerhed

Alldialogue drifter Borgerdialog i et sikkert datacenter inden for EU, og al kommunikation mellem brugergrænseflade og serveren i datacenteret er krypteret. Alldialogue indgår altid en databehandleraftale med kommunen, som specificerer alle detaljer om sikkerhed, drift og serversetup.

Løsningen er dækket af en driftsaftale som inkluderer

Serverovervågning 24/7, installation af sikkerhedsrelaterede patches og updates til serversoftware, Backup og Restore af systemer og brugerdata i tilfælde af nedbrud, redundante systemer – herunder firewalls, uplink, router og carrier og samtlige komponenter der udgør selve serversystemet (cloud). Fuldt klimatiseret sikkerhedsserverrum. Kvalificeret teknisk personale til stede 24/7, Batteri- og Diesel nødstrømsforsyninger.

Software

Løsningen er webbaseret og kan anvendes på alle browsere, herunder IE10+. Løsningen kan også tilgås via android og IOS. Løsningen driftes på et fuldt redundant Linux baseret serversystem, som bl.a. inkluderer en Apache Webserver og en MySQL Databaseserver. Der er altså tale om et såkaldt LAMP system (Linux, Apache, MySQL, PHP).

Monitorering og systemovervågning

Netværk, redundante opkoblinger og strømforsyninger monitoreres (5 min. interval). Server Availability Monitoring: Serversystemet monitoreres gennem egne systemer (intern/ekstern) (HTTPS, SSH m.m. – 5 min. interval).

Security Scan

Der udføres dagligt ekstern sikkerhedsscanning af løsningen af tredjeparts udbyder (Comodo Group Inc.) for omgående at fremvise/klarlægge eventuelle svagheder ved systemet. Der udføres dagligt Malwarescan af data på serversystemet. Ovenstående udføres af Comodo Group Inc. – en af verdens førende virksomheder indenfor sikkerhedsløsninger i cyberspace. Løsningen kan opgraderes med sikkerhedscertifikatet “Hacker Proof” af Comodo Group Inc.

Logning af data

Der foretages fuld logning når brugerne logger på, tilgår, indsender, ændrer i data, for så vidt det er muligt at ændre i data. Logningen vil indeholde en angivelse af, hvornår, hvorfra (IP-client) handlingen foretages, hvilken handling der er tale om, og hvilke data for hvilke borgere, sagsbehandlere, osv. der er i spil.

Backup af serversoftware og data

Timelig backup af databasen indeholdende Løsningens brugerdata. Den timelige backup lagres lokalt på serveren og lægges yderligere dagligt på en dedikeret backupserver. Daglig backup af hele serversystemet inkl. serversoftware, løsningen og brugerdataen. Denne backup lagres på en dedikeret backupserver. Den daglige og timelige backup udføres uafhængigt af hinanden via to forskellige backup metoder. Der er altså tale om 2 separate backup af løsningens brugerdata uafhængig af hinanden.

Datakryptering

Adgang til applikationen foregår via SSL krypteret forbindelse. Alt brugerdata lagres krypteret i databasen. Løsningen benytter et SSL (Extended Validation) certifikat (grøn sikkerhedsbjælke). Alle Certifikater Alldialogue har, er udstedet af COMODO og følger de nyeste standarder. Issuer: COMODO RSA Domain Validation Secure Server CA. Key: RSA 2048 bits (e 65537). Signature algorithm: SHA256withRSA. Protocols: TLS 1.2, TLS 1.1, TLS 1.0.

Kapacitet

Der er som udgangspunkt ingen (teknisk) øvre grænse for antallet af brugere og tilhørende samarbejder, der kan oprettes i løsningen.

IT-revision

ISO 27001 certificering for driften og ISAE 3000 erklæring til GDPR-formål.

Opstart og implementering af Borgerdialog

Borgerdialog er nemt at implementere og brugervenligt opbygget.
Derfor lettes oplæringen og tilvænningen af både borgere og medarbejdere i kommunen. Alldialogue vil sammen med jer udarbejde en detaljeret implementeringsplan, som tager højde for både omfang, tidshorisont og jeres specifikke behov.

Læs mere om:

Opstartsmuligheder

Der er flere måder I som kommune, kan komme i gang med Borgerdialog. Alldialogues konsulenter vil hjælpe jer med at identificere den opstartsmodel, der matcher det omfang I ønsker og vil efterfølgende være i tæt kontakt med jer under hele opstartsprocessen.

Sandkasse

Opdag platformen

 • Opstartstræning
 • Ubegrænset support
 • Hjælpevideoer, brugervejledning og guidemateriale

Dedikeret

Afprøv platformen

Sandkasse +

 • Dedikeret projektleder
 • Uddannelse af medarbejdere
 • Opfølgning på og dokumentation af projekt

Udvidet

Samarbejde på jeres egen måde

Dedikeret +

 • Udvidet projektledelse
 • Teknisk integration
 • Udvidet superbrugeruddannelse
 • Tilpasninger
 • Styregrupper og arbejdsgrupper

Enterprise

Udrulning til hele organisationen

Udvidet +

 • Strategi og implementering
 • Organisering
 • Formidling og kommunikation
 • Løbende superbrugeruddannelse
 • Business case

Når I vælger Borgerdialog, som den sikre erstatning for SMS, skal medarbejdere og borgere trænes i at anvende det brugervenlige system. Igennem hele implementeringen samarbejder I med et konsulentteam fra Alldialogue, der sikrer den tekniske klargøring af løsningen, uddanner superbrugere i Borgerdialogs muligheder og bistår med øvrig sparring undervejs.

Implementeringen af Borgerdialog, forløber igennem følgende faser:

1. Forberedelse og teknisk klargøring

Borgerdialog opsættes til jeres kommune.

2. Uddannelse af superbrugere i Borgerdialog

Udvalgte superbrugere undervises af Alldialogues konsulenter.

3. Formidling til relevante medarbejdere

Superbrugere videreformidler og oplærer kollegaer.

4. Information til borgeren

Borgerens kontaktperson vejleder om Borgerdialog.

5. Løbende support

Alldialogues konsulenter yder support til superbrugere, medarbejdere og borgere.

Drift og sikkerhed

Alldialogue drifter Borgerdialog i et sikkert datacenter inden for EU, og al kommunikation mellem brugergrænseflade og serveren i datacenteret er krypteret. Alldialogue indgår altid en databehandleraftale med kommunen, som specificerer alle detaljer om sikkerhed, drift og serversetup.

Løsningen er dækket af en driftsaftale som inkluderer

Serverovervågning 24/7, installation af sikkerhedsrelaterede patches og updates til serversoftware, Backup og Restore af systemer og brugerdata i tilfælde af nedbrud, redundante systemer – herunder firewalls, uplink, router og carrier og samtlige komponenter der udgør selve serversystemet (cloud). Fuldt klimatiseret sikkerhedsserverrum. Kvalificeret teknisk personale til stede 24/7, Batteri- og Diesel nødstrømsforsyninger.

Software

Løsningen er webbaseret og kan anvendes på alle browsere, herunder IE10+. Løsningen kan også tilgås via android og IOS. Løsningen driftes på et fuldt redundant Linux baseret serversystem, som bl.a. inkluderer en Apache Webserver og en MySQL Databaseserver. Der er altså tale om et såkaldt LAMP system (Linux, Apache, MySQL, PHP).

Monitorering og systemovervågning

Netværk, redundante opkoblinger og strømforsyninger monitoreres (5 min. interval). Server Availability Monitoring: Serversystemet monitoreres gennem egne systemer (intern/ekstern) (HTTPS, SSH m.m. – 5 min. interval).

Security Scan

Der udføres dagligt ekstern sikkerhedsscanning af løsningen af tredjeparts udbyder (Comodo Group Inc.) for omgående at fremvise/klarlægge eventuelle svagheder ved systemet. Der udføres dagligt Malwarescan af data på serversystemet. Ovenstående udføres af Comodo Group Inc. – en af verdens førende virksomheder indenfor sikkerhedsløsninger i cyberspace. Løsningen kan opgraderes med sikkerhedscertifikatet “Hacker Proof” af Comodo Group Inc.

Logning af data

Der foretages fuld logning når brugerne logger på, tilgår, indsender, ændrer i data, for så vidt det er muligt at ændre i data. Logningen vil indeholde en angivelse af, hvornår, hvorfra (IP-client) handlingen foretages, hvilken handling der er tale om, og hvilke data for hvilke borgere, sagsbehandlere, osv. der er i spil.

Backup af serversoftware og data

Timelig backup af databasen indeholdende Løsningens brugerdata. Den timelige backup lagres lokalt på serveren og lægges yderligere dagligt på en dedikeret backupserver. Daglig backup af hele serversystemet inkl. serversoftware, løsningen og brugerdataen. Denne backup lagres på en dedikeret backupserver. Den daglige og timelige backup udføres uafhængigt af hinanden via to forskellige backup metoder. Der er altså tale om 2 separate backup af løsningens brugerdata uafhængig af hinanden.

Datakryptering

Adgang til applikationen foregår via SSL krypteret forbindelse. Alt brugerdata lagres krypteret i databasen. Løsningen benytter et SSL (Extended Validation) certifikat (grøn sikkerhedsbjælke). Alle Certifikater Alldialogue har, er udstedet af COMODO og følger de nyeste standarder. Issuer: COMODO RSA Domain Validation Secure Server CA. Key: RSA 2048 bits (e 65537). Signature algorithm: SHA256withRSA. Protocols: TLS 1.2, TLS 1.1, TLS 1.0.

Kapacitet

Der er som udgangspunkt ingen (teknisk) øvre grænse for antallet af brugere og tilhørende samarbejder, der kan oprettes i løsningen.

IT-revision

ISO 27001 certificering for driften og ISAE 3000 erklæring til GDPR-formål.

Cases

Hjørring Kommune kundecase

Cases

Hjørring Kommune kundecase
Alldialogue ApS
Holsteinsgade 45
DK-2100, København Ø
Kontakt
+45 50 50 40 20
info@alldialogue.com
© Alldialogue ApS 2021
Adresse
Alldialogue ApS
Holsteinsgade 45
DK-2100, København Ø
Kontakt
+45 50 50 40 20
info@alldialogue.com
© Alldialogue ApS 2021