En komplet tværfaglig platform til
dokumentation og samarbejde

En komplet tværfaglig platform til dokumentation og samarbejde

Sammenhæng

Et fornyet grundlag for at dele data på tværs og kommunikere med borgerne

Kundetilpasset

Passer til jeres faglighed og arbejdsgange

Brugervenligt

Gennemtænkt i tæt samarbejde med brugerne

Overholder GDPR

Automatisk overholdelse af GDPR

Integrationer

Alle nødvendige integrationer

Effektiviserende

Spar tid på overflødige arbejdsgange

Statistik

Detaljeret viden om kommunens aktiviteter

Responsivt design

Brugergrænseflade til både PC, tablet og mobil

Sammenhæng

Et fornyet grundlag for at dele data på tværs og kommunikere med borgerne

Kundetilpasset

Passer til jeres faglighed og arbejdsgange

Brugervenligt

Gennemtænkt i tæt samarbejde med brugerne

Overholder GDPR

Automatisk overholdelse af GDPR

Integrationer

Alle nødvendige integrationer

Effektiviserende

Spar tid på overflødige arbejdsgange

Statistik

Detaljeret viden om kommunens aktiviteter

Responsivt design

Brugergrænseflade til både PC, tablet og mobil

Løsninger der passer til jer

Digitalt, tværfagligt og borgervendt samarbejde – samlet ét sted.
Sammensæt platformen med de løsninger, der passer til jeres organisation og skab sammenhæng.

Løsninger der passer til jer

Digitalt, tværfagligt og borgervendt samarbejde – samlet ét sted.
Sammensæt platformen med de løsninger, der passer til jeres organisation og skab sammenhæng.

Fagsystemer til PPR eller Centre for specialundervisning / kommunikation

Fagsystem til PPR eller Center for Kommunikation / Specialundervisning

Et fagsystem til journalisering og samarbejde (JOSA), der kan bruges til både PPR-området og specialundervisning for voksne/børn. Systemet er udviklet i tæt samarbejde med brugerne og har derfor en lang række gennemtænkte funktionaliteter, der gør arbejdsgangene både smartere og bedre indenfor de forskellige fagområder.

Sikker borgerkommunikation

Sikker borgerkommunikation

Med Borgerdialog kan I kommunikere nemt og sikkert med borgerne over mobilen. Samtidig sikrer I overholdelse af GDPR og sparer tid på koordinering, dokumentation, indhentning og opdatering af samtykke.

Kommunens skemaer sat i system

Kommunens skemaer sat i system

Skabelon Workflow giver mulighed for at alle kommunens skemaer, fx indstillings- og henvisningsskemaer en gang for alle sættes i system og arbejdsgangene gøres nemmere, mere intelligente og effektive.

Tværfaglige familiedialoger

Tværfaglige familiedialoger

Et digitalt samarbejdsredskab, som kan styrke og ensarte det tværfaglige samarbejde. I kan selv vælge indhold i de moduler, som I ønsker skal anvendes, så I sikrer det følger kommunens procedurer og handleguides. Tværfaglige Familiedialoger giver mulighed for at binde det almene og det særlige børneområde bedre sammen og skaber en rød tråd i familiens forløb. Ved at kombinere Pædagogisk Notat og Tværfaglige Familiedialoger, understøttes kommunens “trappetrinsmodel/samarbejdsmodel” digitalt i forhold til arbejdsgange, indsatser og dokumentationskrav.

Pædagogiske Notater gjort smartere

Pædagogiske Notater gjort smartere

Pædagogisk Notat er et digitalt dokumentations- og samarbejdsredskab, som kan styrke og ensarte registreringerne og samarbejdet i skoler og dagtilbud.
Børn og unge der giver anledning til særlig opmærksomhed / særlige tiltag – fagligt, socialt eller følelsesmæssigt, kræver et pædagogisk notat. Det digitale pædagogiske notat skaber sikker opbevaring af observationerne og gør arbejdsgangene lettere, når der skal deles informationer imellem lærere, skoleleder og evt. øvrige samarbejdspartnere, den unge og forældre.

Forstå borgerne og samarbejdet bedre

Forstå borgerne og samarbejdet bedre

Med Feedback kan I systematisk undersøge, hvordan borgerne oplever samarbejdet, og dermed få viden og input til fagpersonernes udvikling af egen praksis, forbedring af det tværfaglige samarbejde og tilpasningsmuligheder i forhold til den enkelte borger.

Ledelsesinformation (LIS)

Ledelsesinformation (LIS)

Til Alldialogues løsninger kan opsættes et ledelsesinformationssystem, der beregner data i realtid, som kan præsenteres på forskellige måder. Herved får ledelsen mulighed for at reagere hurtigere end normalt på indsatserne og samarbejdet i kommunen. Derudover kan systemet benyttes til det årlige Audit omhandlende ressourceforbruget vs. progressionen.

Digital Handleguide

Digital Handleguide

Den digitale Handleguide har til formål at samle alle kommunens fagrelaterede materialer, vejledninger og værktøjer på ét fælles fagligt og let tilgængeligt website. Handleguiden er med til at understøtte den tidlige opsporing, og er et konkret tiltag, der sikrer et professionelt afsæt, skaber øget fokus og fælles sprog i forhold til bekymringer og tidlige tegn på mistrivsel hos børn og unge. Redskabet kan navngives, så det passer til jeres kommune, fx e-handleguide, samarbejdsguide eller fællesfaglig værktøjskasse.

tidligere knap
næste knap
Fagsystem til PPR eller Center for Specialundervisning / Kommunikation

Fagsystem til PPR eller Center for Specialundervisning / Kommunikation

Et fagsystem til journalisering og samarbejde (JOSA), der kan bruges til både PPR-området og specialundervisning for voksne/børn. Systemet er udviklet i tæt samarbejde med brugerne og har derfor en lang række gennemtænkte funktionaliteter, der gør arbejdsgangene både smartere og bedre indenfor de forskellige fagområder.

Sikker borgerkommunikation

Sikker borgerkommunikation

Med Borgerdialog kan I kommunikere nemt og sikkert med borgerne over mobilen. Samtidig sikrer I overholdelse af GDPR og sparer tid på koordinering, dokumentation, indhentning og opdatering af samtykke.

Kommunens skemaer sat i system

Kommunens skemaer sat i system

Skabelon Workflow giver mulighed for at alle kommunens skemaer, fx indstillings- og henvisningsskemaer en gang for alle sættes i system og arbejdsgangene gøres nemmere, mere intelligente og effektive.

Tværfaglige familiedialoger

Tværfaglige familiedialoger

Et digitalt samarbejdsredskab, som kan styrke og ensarte det tværfaglige samarbejde. I kan selv vælge indhold i de moduler, som I ønsker skal anvendes, så I sikrer det følger kommunens procedurer og handleguides. Tværfaglige Familiedialoger giver mulighed for at binde det almene og det særlige børneområde bedre sammen og skaber en rød tråd i familiens forløb. Ved at kombinere Pædagogisk Notat og Tværfaglige Familiedialoger, understøttes kommunens “trappetrinsmodel/samarbejdsmodel” digitalt i forhold til arbejdsgange, indsatser og dokumentationskrav.

Pædagogiske Notater gjort smartere

Pædagogiske Notater
gjort smartere

Pædagogisk Notat er et digitalt dokumentations- og samarbejdsredskab, som kan styrke og ensarte registreringerne og samarbejdet i skoler og dagtilbud.
Børn og unge der giver anledning til særlig opmærksomhed / særlige tiltag – fagligt, socialt eller følelsesmæssigt, kræver et pædagogisk notat. Det digitale pædagogiske notat skaber sikker opbevaring af observationerne og gør arbejdsgangene lettere, når der skal deles informationer imellem lærere, skoleleder og evt. øvrige samarbejdspartnere, den unge og forældre.

Forstå borgerne og samarbejdet bedre

Forstå borgerne og samarbejdet bedre

Med Feedback kan I systematisk undersøge, hvordan borgerne oplever samarbejdet, og dermed få viden og input til fagpersonernes udvikling af egen praksis, forbedring af det tværfaglige samarbejde og tilpasningsmuligheder i forhold til den enkelte borger.

Ledelsesinformation (LIS)

Ledelsesinformation (LIS)

Til Alldialogues løsninger kan opsættes et ledelsesinformationssystem, der beregner data i realtid, som kan præsenteres på forskellige måder. Herved får ledelsen mulighed for at reagere hurtigere end normalt på indsatserne og samarbejdet i kommunen. Derudover kan systemet benyttes til det årlige Audit omhandlende ressourceforbruget vs. progressionen.

Digital Handleguide

Digital Handleguide

Den digitale Handleguide har til formål at samle alle kommunens fagrelaterede materialer, vejledninger og værktøjer på ét fælles fagligt og let tilgængeligt website. Handleguiden er med til at understøtte den tidlige opsporing, og er et konkret tiltag, der sikrer et professionelt afsæt, skaber øget fokus og fælles sprog i forhold til bekymringer og tidlige tegn på mistrivsel hos børn og unge. Redskabet kan navngives, så det passer til jeres kommune, fx e-handleguide, samarbejdsguide eller fællesfaglig værktøjskasse.

tidligere knap
næste knap
Fagsystem til PPR eller Center for Specialundervisning / Kommunikation

Fagsystem til PPR eller Center for Specialundervisning / Kommunikation

Et fagsystem til journalisering og samarbejde (JOSA), der kan bruges til både PPR-området og specialundervisning for voksne/børn. Systemet er udviklet i tæt samarbejde med brugerne og har derfor en lang række gennemtænkte funktionaliteter, der gør arbejdsgangene både smartere og bedre indenfor de forskellige fagområder.

Sikker borgerkommunikation

Sikker borgerkommunikation

Med Borgerdialog kan I kommunikere nemt og sikkert med borgerne over mobilen. Samtidig sikrer I overholdelse af GDPR og sparer tid på koordinering, dokumentation, indhentning og opdatering af samtykke.

Kommunens skemaer sat i system

Kommunens skemaer
sat i system

Skabelon Workflow giver mulighed for at alle kommunens skemaer, fx indstillings- og henvisningsskemaer en gang for alle sættes i system og arbejdsgangene gøres nemmere, mere intelligente og effektive.

Tværfaglige familiedialoger

Tværfaglige familiedialoger

Et digitalt samarbejdsredskab, som kan styrke og ensarte det tværfaglige samarbejde. I kan selv vælge indhold i de moduler, som I ønsker skal anvendes, så I sikrer det følger kommunens procedurer og handleguides. Tværfaglige Familiedialoger giver mulighed for at binde det almene og det særlige børneområde bedre sammen og skaber en rød tråd i familiens forløb. Ved at kombinere Pædagogisk Notat og Tværfaglige Familiedialoger, understøttes kommunens “trappetrinsmodel/samarbejdsmodel” digitalt i forhold til arbejdsgange, indsatser og dokumentationskrav.

Pædagogiske Notater gjort smartere

Pædagogiske Notater
gjort smartere

Pædagogisk Notat er et digitalt dokumentations- og samarbejdsredskab, som kan styrke og ensarte registreringerne og samarbejdet i skoler og dagtilbud.
Børn og unge der giver anledning til særlig opmærksomhed / særlige tiltag – fagligt, socialt eller følelsesmæssigt, kræver et pædagogisk notat. Det digitale pædagogiske notat skaber sikker opbevaring af observationerne og gør arbejdsgangene lettere, når der skal deles informationer imellem lærere, skoleleder og evt. øvrige samarbejdspartnere, den unge og forældre.

Forstå borgerne og samarbejdet bedre

Forstå borgerne og samarbejdet bedre

Med Feedback kan I systematisk undersøge, hvordan borgerne oplever samarbejdet, og dermed få viden og input til fagpersonernes udvikling af egen praksis, forbedring af det tværfaglige samarbejde og tilpasningsmuligheder i forhold til den enkelte borger.

Ledelsesinformation (LIS)

Ledelsesinformation (LIS)

Til Alldialogues løsninger kan opsættes et ledelsesinformationssystem, der beregner data i realtid, som kan præsenteres på forskellige måder. Herved får ledelsen mulighed for at reagere hurtigere end normalt på indsatserne og samarbejdet i kommunen. Derudover kan systemet benyttes til det årlige Audit omhandlende ressourceforbruget vs. progressionen.

Digital Handleguide

Digital Handleguide

Den digitale Handleguide har til formål at samle alle kommunens fagrelaterede materialer, vejledninger og værktøjer på ét fælles fagligt og let tilgængeligt website. Handleguiden er med til at understøtte den tidlige opsporing, og er et konkret tiltag, der sikrer et professionelt afsæt, skaber øget fokus og fælles sprog i forhold til bekymringer og tidlige tegn på mistrivsel hos børn og unge. Redskabet kan navngives, så det passer til jeres kommune, fx e-handleguide, samarbejdsguide eller fællesfaglig værktøjskasse.

tidligere knap
næste knap

Få en præsentation

Ønsker du at få en uforpligtende præsentation af mulighederne med platformen, kan du klikke her for at angive dine kontaktoplysninger.
Så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Alldialogue ApS
Holsteinsgade 45
DK-2100, København Ø
Kontakt
+45 50 50 40 20
info@alldialogue.com
© Alldialogue ApS 2021
Adresse
Alldialogue ApS
Holsteinsgade 45
DK-2100, København Ø
Kontakt
+45 50 50 40 20
info@alldialogue.com
© Alldialogue ApS 2021